Låt företag dra av kostnader för sociala avgifter

Vi satsar på ett nytt socialavgiftsavdrag. Det innebär att alla företag ges rätt att dra av upp till och med 57 000 kronor årligen. Vår reform kan ses som en spegelbild av jobbskatteavdraget med potential att bli precis lika framgångsrikt. Det skriver Jimmie Åkesson och Erik Almqvist (SD) som imorgon, tisdag, presenterar partiets bugdetförslag.

Under strecket
Publicerad
Annons

Samtidigt som Sverige statsfinansiellt står väl rustat inför framtiden finns det gott om orosmoln på himlen. Svensk ekonomi, som är beroende av en stark export kan drabbas hårt vid ett kraftigt fall i efterfrågan på svenska varor. Mot denna bakgrund ser vi sverigedemokrater insatser för att öka viljan bland företag att nyanställa samt incitamenten för arbete hos den arbetsföra befolkningen som det allra viktigaste. Det är med oro vi nu går in i en osäker konjunktur med historiskt höga arbetslöshetstal, växande långtidsarbetslöshet och ett utanförskap som bara fortsätter att växa.

När Sverigedemokraterna imorgon, tisdag, presenterar sitt svar på regeringens budget riktas de jobbskapande åtgärderna mot låg- och medelinkomsttagare samt mot mindre företag. Det i somras utannonserade förslaget om ett femte jobbskatteavdrag ligger fast. Införandet av ett femte jobbskatteavdrag som beräknas kosta 12 miljarder per år skulle ge en sjuksköterska med 23 000 kronor i månaden en skattesänkning på 189 kronor i månaden samt ett tillskott på 10 000 nya jobb.

Annons
Annons
Annons