Annons
X
Annons
X

Låt företag dra av kostnader för sociala avgifter

Vi satsar på ett nytt socialavgiftsavdrag. Det innebär att alla företag ges rätt att dra av upp till och med 57 000 kronor årligen. Vår reform kan ses som en spegelbild av jobbskatteavdraget med potential att bli precis lika framgångsrikt. Det skriver Jimmie Åkesson och Erik Almqvist (SD) som imorgon, tisdag, presenterar partiets bugdetförslag.

BRÄNNPUNKT | SD:S BUDGETFÖRSLAG

Det är för Sverigedemokraterna uppenbart att löntagar- och småföretagarperspektivet framöver måste ges ökad vikt.
Jimmie Åkesson och Erik Almqvist

Samtidigt som Sverige statsfinansiellt står väl rustat inför framtiden finns det gott om orosmoln på himlen. Svensk ekonomi, som är beroende av en stark export kan drabbas hårt vid ett kraftigt fall i efterfrågan på svenska varor. Mot denna bakgrund ser vi sverigedemokrater insatser för att öka viljan bland företag att nyanställa samt incitamenten för arbete hos den arbetsföra befolkningen som det allra viktigaste. Det är med oro vi nu går in i en osäker konjunktur med historiskt höga arbetslöshetstal, växande långtidsarbetslöshet och ett utanförskap som bara fortsätter att växa.

När Sverigedemokraterna imorgon, tisdag, presenterar sitt svar på regeringens budget riktas de jobbskapande åtgärderna mot låg- och medelinkomsttagare samt mot mindre företag. Det i somras utannonserade förslaget om ett femte jobbskatteavdrag ligger fast. Införandet av ett femte jobbskatteavdrag som beräknas kosta 12 miljarder per år skulle ge en sjuksköterska med 23 000 kronor i månaden en skattesänkning på 189 kronor i månaden samt ett tillskott på 10 000 nya jobb.

Annons
X

Jobbskatteavdragen har varit framgångsrika och ett femte jobbskatteavdrag är en betydligt mer effektiv jobbskapande åtgärd än de satsningar på sänkt krogmoms och den så kallade ungdomsrabatten som regeringen lagt ned stora resurser på. Sverigedemokraternas jobbskatteavdrag lanseras dock utan förslag om att höja brytpunkten för statlig skatt vilket understryker inriktningen på låg- och medelinkomsttagare.

Förutom att göra det mer lönsamt att arbeta är det Sverigedemokraternas ambition att göra det mer fördelaktigt att anställa. Fokus har vi valt att lägga på de små företagen där vi ser bäst potential till tillväxt samtidigt som de mindre företagen är mindre känsliga för en försämrad världskonjunktur. Utöver tidigare förslag om att öka undantagen i turordningsreglerna, lärlingsanställningar samt ökad inriktning på yrkesprogram väljer vi i budgetmotionen att fokusera på minskat sjuklöneansvar samt minskade sociala avgifter för att på så vis göra det billigare och mindre riskabelt för företagen att nyanställa.

Genom att låta företag dra av sjuklönekostnaderna för de tio första anställda möjliggör vi att 85 procent av landets företag helt kan befrias från sjuklöneansvaret samtidigt som vi helt undviker negativa tröskeleffekter då även större företags sjuklöneansvar minskar.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Enligt samma resonemang lägger vi fram förslag om ett socialavgiftsavdrag. Vi betraktar detta socialavgiftsavdrag som en spegelbild av jobbskatteavdraget med potential att bli precis lika framgångsrikt. När jobbskatteavdraget i första hand gynnar låg- och medelinkomsttagare gynnar socialavgiftsavdraget i första hand små- och medelstora företag. Förslaget innebär att alla företag ges rätt att dra av upp till och med 57 000 kronor årligen av de sociala avgifterna vilket skulle betyda att över 80 000 företag i fortsättningen inte skulle behöva betala några sociala avgifter alls. För att sätta siffrorna i ett sammanhang kan nämnas att närmare 40 procent av alla företag helt skulle undantas betalningsansvar för sociala avgifter. Kostnaden för dessa två reformer beräknas till 12,7 miljarder kronor per år.

  Regeringens arbetsmarknadspolitik har idag stora brister i sitt småföretagarfokus. Man har lagt närmare 9 miljarder på en generell sänkning av arbetsgivaravgiften som bara betyder småpengar för de allra flesta företagare. Man har lagt mer än 17 miljarder på ungdomsrabatten och den sänkta krogmoms som i bästa fall fått små effekter för sysselsättningen men istället lett till kraftigt ökade vinster inom snabbmatsbranschen.

  Det är för Sverigedemokraterna uppenbart att löntagar- och småföretagarperspektivet framöver måste ges ökad vikt. Genom satsningar på ett femte jobbskatteavdrag och ett nytt socialavgiftsavdrag möjliggör vi just detta. Vi gör det mer lönsamt för låg- och medelinkomsttagare att arbeta samtidigt som vi gör det billigare för framför allt småföretag att anställa.

  Dessa nya förslag kombinerar vi med tidigare lagda förslag om lärlingsjobb, extra rut-avdrag för pensionärer samt ett förstärkt Starta eget-bidrag. Eftersom vi även vill begränsa invandringen kraftigt skapar vi goda förutsättningar för att på allvar tackla problemet med det växande utanförskapet som är grundläggande för all arbetsmarknadspolitik. Dessa reformer finansierar vi till fullo genom att omfördela resurser från alliansregeringens ineffektiva arbetsmarknadsreformer. Förslag om satsningar på stärkt välfärd, vård och sänkta pensionärsskatter ligger fast och finansieras i första hand genom besparingar på invandrings- och biståndspolitiken.

  JIMMIE ÅKESSON (SD)

  partiledare

  ERIK ALMQVIST (SD)

  ekonomiskpolitisk talesperson

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X