Annons
X
Annons
X

Låt fler språk vara ett eget val

REPLIK | SPRÅK

Ibrahim Baylan (S) skriver att ett språk utöver svenska och engelska bör bli obligatoriskt i grundskolan (
Brännpunkt 26/11). Här är tre skäl till att jag
inte vill ha ytterligare ett obligatoriskt språk:


Obligatoriskt modernt språk kostar mycket pengar. Det kommer att behövas mycket extra resurser för att ge stöd till svagpresterande elever för att de ska försöka klara sitt nya språk och samtidigt alla andra obligatoriska ämnen. Om moderna språk blir obligatoriskt måste detta stöd ges utanför det ordinarie schemat, det vill säga ofta på eftermiddagarna efter en lång ordinarie skoldag.


Med nuvarande system får eleverna stöd i sina sv/eng-grupper under den ordinarie skoldagen (det som Ibrahim Baylan kallar ett ”hemkokt” ämne). På de skolor som satsat på att skapa en väl fungerande sv/eng-undervisning som alternativ till moderna språk har dessa timmar varit både en oas och en stor hjälp för svagpresterande elever. Denna undervisning bör förbättras, inte avskaffas.

Annons
X

Kunskapsgapet mellan svagpresterande elever och de elever som valt bort moderna språk av ointresse är ett besvärligt problem vid organisation av undervisningen i sv/eng-grupperna. Från och med läsåret 2014/2015 får elever som läser ett modernt språk på grundskolan meritpoäng vid intagningen till gymnasiet. Detta kommer att minska avhoppen från de moderna språken. Med morot i stället för piska skapar reformen motivation att välja moderna språk för alla elever som inte behöver repetera baskunskaper. Och då blir det mycket lättare att organisera effektiv undervisning i sv/eng-grupperna – utan att det kostar extra pengar och lärarresurser.


Obligatoriskt modernt språk kommer att leda till ökad segregation. På skolor där 20–30 procent av eleverna inte når gymnasiebehörighet blir det mycket svårt, ja näst intill omöjligt, att bedriva vettig undervisning i moderna språk om det görs obligatoriskt. Språkintresserade elever kommer i ännu högre grad än nu att välja andra skolor. Ojämlikheten och segregationen kommer att öka. Vårt svenska skolsystem är unikt med sin konkurrens om eleverna i kombination med vinstuttag. Vi kan därför inte hänvisa till att något fungerar utmärkt i andra länder med andra skolsystem.

Svenska politiker kan inte ständigt kräva nya reformer i skolan – i synnerhet inte i fall som detta, när beslut som kommer att åtgärda problemen redan är fattade.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Ibrahim Baylan skriver att vi behöver flera språk för att vara konkurrenskraftiga i en global värld. Han har helt rätt – och denna viktiga konkurrenskraft uppnår vi genom att fylla klasserna med elever som frivilligt valt att lära sig de språk de studerar.

  ÖRJAN HANSSON

  läromedelsförfattare, lärare i spanska och engelska

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X