Annons

Låt fler språk vara ett eget val

Publicerad

Ibrahim Baylan (S) skriver att ett språk utöver svenska och engelska bör bli obligatoriskt i grundskolan (
Brännpunkt 26/11). Här är tre skäl till att jag
inte vill ha ytterligare ett obligatoriskt språk:


Obligatoriskt modernt språk kostar mycket pengar. Det kommer att behövas mycket extra resurser för att ge stöd till svagpresterande elever för att de ska försöka klara sitt nya språk och samtidigt alla andra obligatoriska ämnen. Om moderna språk blir obligatoriskt måste detta stöd ges utanför det ordinarie schemat, det vill säga ofta på eftermiddagarna efter en lång ordinarie skoldag.

Annons
Annons
Annons