Låt familjer få återförenas

Rätten till familjeåterförening framstår som en ickefråga för regeringen. Trots att det är en mänsklig rättighet att få förenas med nära anhöriga räcker inte ens DNA-test, skriver flera företrädare för flyktingorganisationer.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad
Annons

År 2010 var ett mörkt år för många flyktingar som väntar på att återförenas med sina familjer. Allt fler får besked från svenska myndigheter att deras barn eller äkta makar inte får uppehållstillstånd i Sverige. Vi i flyktingrörelsen FARR och Somaliska Riksförbundet möter dagligen förtvivlade föräldrar och barn som undrar hur detta är möjligt. Samtidigt upplever integrationssamordnare och SFI-lärare att de som ska lära sig svenska och integreras i samhället är alltför oroliga för att koncentrera sig på annat än att återförenas med sina nära och kära.

Bakgrunden till de försämrade möjligheterna för återförening är två beslut i Migrationsöverdomstolen som följdes av ett rättsligt ställningstagande från Migrationsverket i mars 2010. Migrationsverket slår fast att alla som söker uppehållstillstånd utanför Sverige måste kunna styrka sin identitet och ha ett godkänt hemlandspass för inresa och vistelse i Sverige. Detta har skapat problem för dem som kommer från länder vars identitetshandlingar inte godtas av svenska myndigheter.

Annons
Annons
Annons