Annons

Låt eleverna själva få välja bort teori

Under strecket
Publicerad

Högskolebehörighet på yrkesprogram skulle göra dem mer attraktiva för många. Men lösningen är lika lite att göra det till ett obligatorium som att slopa det. Som representanter för de yrken och branscher där en stor del av yrkeseleverna i framtiden kommer vara verksamma vill vi här presentera ett eget förslag till hur frågan om högskolebehörighet bör vara utformad.

Vi föreslår att systemet utformas så att elever som söker till yrkesprogrammen aktivt måste välja bort de teoretiska kurser som leder till högskolebehörighet. Med ett sådant system uppmuntras eleverna att reflektera över det val man gör. Det blir en flexibilitet i systemet så att elever som vill fokusera på praktik aktivt kan välja att göra det. Samtidigt som elever som vill ha en kombination mellan teori och praktik på ett yrkesprogram inte behöver fundera på hur de ska välja.

Annons
Annons
Annons