Annons

Låt det bli kvinnornas jul i år

JULFRID Kvinnor runt om i världen står utan rättigheter, som vore det en självklarhet. Men vi kan inte slå oss till ro med att kvinnor utnyttjas och misshandlas. Därför riktar vi denna jul sökarljuset mot kvinnorna, skriver biskop Eva Brunne och ärkebiskop Anders Wejryd.

Publicerad

Världens kvinnor utför 66 procent av allt arbete och producerar hälften av all mat, får 10 procent av alla inkomster och äger 1 procent av all egendom*. Denna hisnande orättvisa är ett av skälen till att Svenska kyrkans julkampanj 2010 handlar om kvinnor.

En bild från Indien: När en flicka föds är man tyst, blir det en pojke firar hela släkten. Flickor får mindre mat och sämre utbildning än pojkar. En gift kvinna är mannens egendom.

Annons
Annons
Annons
Annons