Annons
X
Annons
X

Låt det bli kvinnornas jul i år

JULFRID Kvinnor runt om i världen står utan rättigheter, som vore det en självklarhet. Men vi kan inte slå oss till ro med att kvinnor utnyttjas och misshandlas. Därför riktar vi denna jul sökarljuset mot kvinnorna, skriver biskop Eva Brunne och ärkebiskop Anders Wejryd.

Världens kvinnor utför 66 procent av allt arbete och producerar hälften av all mat, får 10 procent av alla inkomster och äger 1 procent av all egendom*. Denna hisnande orättvisa är ett av skälen till att Svenska kyrkans julkampanj 2010 handlar om kvinnor.

En bild från Indien: När en flicka föds är man tyst, blir det en pojke firar hela släkten. Flickor får mindre mat och sämre utbildning än pojkar. En gift kvinna är mannens egendom.

Vardagsdramatik från Peru: När en fattig kvinnas flicka fick möjlighet att lära sig läsa och skriva, sa mamman förundrat: ”Nu ska min dotter bli människa!”

Annons
X

Vi känner nog alla till kvinnans oersättlighet i varje samhälle. Ett afrikanskt talesätt säger: ”Utbilda en man och du har utbildat en individ. Utbilda en kvinna och du har utbildat en nation.”

Samtidigt vet vi att kvinnor runt om i världen, som en självklarhet, är helt utan rättigheter. Att hon inte har någon talan, inte kan äga mark, används som lastdjur och att hon ostraffat misshandlas och utnyttjas. Vad säger det om vår människosyn om vi slår oss till ro med förtryck och utnyttjande?

Nu har 185 nationer ratificerat FN:s konvention för utrotandet av alla former av diskriminering mot kvinnor. Ändå utsätts sex av tio kvinnor i världen för fysiskt våld, ofta sexuellt. Ändå utgör kvinnor, enligt vissa beräkningar*, 70 procent av världens fattiga.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Varje människa är skapad till Guds avbild. Varje kvinnas rätt till trygghet är grundläggande för alla samhällens bästa. Kvinnor som får hjälp att se sitt eget värde kan få ett helt samhälle att lyfta.

  Det är gott om kvinnor i Bibeln. Vi möter kvinnan som hustru, moder, dotter, drottning, domare, barnlös, änka, fattig, älskarinna, tjänarinna, affärskvinna, slavinna och hora. Vi läser om självständiga, starka kvinnor som tar initiativ och agerar och om kvinnor som lider under kulturella och religiösa föreställningar i det historiska sammanhang som de befinner sig i.

  En av julens huvudpersoner är en ung, ogift kvinna som fick föda och fostra Messias. Gud lät det ske i en tid och kultur där barn utanför äktenskapet kunde få allvarliga följder. Det utgick inga löften om rikedom eller hälsa och långt liv. Maria fick fly brådstörtat när hon nyförlöst fick höra att hennes sons liv var hotat. Och när Jesus är i trettioårsåldern kan hon bara stå och se på hur hennes son torteras till döds.

  Kvinnan Maria fick bära både uppdraget och utanförskapet.

  Jesus valde konsekvent att stå på de utsattas sida. Han chockerade sin samtid när han talade med den samariska kvinnan, ett folk som judarna inte befattade sig med, dessutom en kvinna. Bland hans närmaste vänner fanns kvinnorna Marta och Maria, och hans radikala ställningstagande för den otrogna kvinnan som är på väg att stenas till döds räddar inte bara hennes liv. Det fördelar också ansvaret. Genom sitt agerande ger Jesus kvinnan ett jämställt värde.

  Jesu budskap om alla människors lika värde är grunden för vårt arbete för kvinnans rätt till sitt eget liv, till hälsa, utbildning, frihet och självbestämmande.

  Svenska kyrkans julkampanj 2010 sätter sökarljuset på kvinnorna. Vi fortsätter att tillsammans med samarbetspartners runt om i världen arbeta för att flickor och kvinnor ska kunna leva i trygghet och med självbestämmande.

  Många av de verksamheter Svenska kyrkan stödjer påminner oss om de kvinnor vi möter i Bibeln: Kvinnor som med hjälp av mikrolån startar egna verksamheter i Indien och Uganda. Kvinnor med hiv som får stöd att utbilda sig i Uganda. Kvinnor som utbildar sig till präster i Tanzania. Etiopiska kvinnor som tar ställning mot könsstympning. Kvinnor i Moldavien som tar sig ur prostitution med hjälp av stödboende.

  Låt oss hjälpas åt att skapa trygghet i en otrygg värld. Låt oss denna jul tänka på utsatta kvinnor över hela världen. Låt oss utvidga julens värme, omtanke och närhet till att omfatta fler än de allra närmaste. Låt oss göra julen 2010 till kvinnornas jul.

  EVA BRUNNE

  biskop i Stockholms stift, Svenska kyrkan

  ANDERS WEJRYD

  ärkebiskop, Svenska kyrkan

  • Källa till faktauppgifterna: FN:s utvecklingsfond för kvinnor (UNIFEM).
  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X