Annons

Karl Sigfrid:Låt den artificiella intelligensen flöda fritt

Robotar står redo att hjälpa till.
Robotar står redo att hjälpa till. Foto: Mark Schiefelbein / TT
Under strecket
Publicerad

Du kör i hög hastighet över ett krön. På andra sidan krönet ser du fotgängare som korsar vägen. Till din förskräckelse fungerar inte bilens bromsar, och du närmar dig fotgängarna i alarmerande hastighet. På högra delen av vägen går två skolbarn. På vänstra sidan går en välkänd cancerforskare. Du måste välja att köra på någon av dem, eller att svänga in i en bergvägg med dina medpassagerare. Vad gör du?
Klassiska dilemman som detta återuppväcks nu i tider av självkörande bilar och andra former av artificiell intelligens. Hur ska maskinerna programmeras att agera i etiskt laddade situationer?
Etisk AI ska bli Europas konkurrensfördel gentemot omvärlden när den artificiella intelligensen sköljer över oss. Det är i alla fall budskapet från de Europeiska institutionerna. En arbetsgrupp har fått i uppdrag att till nästa år utforma riktlinjer för framtidens intelligenta system.
Arbetsgruppens ordförande Pekka Ala-Pietilä vänder sig klokt nog mot att redan nu börja reglera hur AI-system får användas. Risken är att regleringsiver hindrar utvecklingen och sätter Europa på efterkälken. Hantera i stället problemen när de kommer, för det är i princip omöjligt att på förhand veta vilka utmaningarna blir.
Hela idén om att AI är ett så speciellt verktyg att det kräver egna regelverk kan ifrågasättas. Datorprogram som besegrar de bästa människorna i spel som schack och go är naturligtvis imponerande, men de har en intelligens som kan tillämpas inom ett ytterst smalt område. Om det nu ska kallas intelligens. I själva verket har neurala nätverk och andra matematiska modeller i AI-system en ytterst svag koppling, om någon, till människors sätt att tänka.
Regelverk för hur artificiell intelligens får användas blir förmodligen verkningslösa. Algoritmerna kommer, precis som i dag, att spridas som öppen källkod. Alla kommer att ha tillgång till tekniken, och precis som annan teknik kommer den att användas av både goda och onda krafter. I likhet med den hittillsvarande tekniska utvecklingen kommer de positiva effekterna att överväga, så det bästa i nuläget är att avstå från regleringar.

Annons
Annons
Annons