Låt de mindre aktörerna vårda

MOT PRIVAT OLIGOPOL? Lagen om offentlig upphandling missgynnar de små aktörerna och måste därför avskaffas. Idéburna organisationer måste ges rimliga förutsättningar att vara med och konkurrera, skriver fyra företrädare för kooperationen.

Under strecket
Publicerad

Vi står inför gigantiska utmaningar inom vård- och omsorgssektorerna och måste finna nya lösningar, skriver fyra företrädare för kooperationen Foto: PONTUS LUNDAHL/SCANPIX

Annons

Utredning efter utredning – senast den av regeringen i förtid nedlagda Delegationen för mångfald inom vård och omsorg – konstaterar att reglerna i Lagen om offentlig upphandling missgynnar de små aktörerna. Det är den viktigaste förklaringen till att Sverige har så få små och idéburna företag inom vården.

Vid konkurrensutsättning är det de stora bolagen som expanderar på bekostnad av de små. Därför måste Lagen om offentlig upphandling avskaffas för tjänster inom vård och omsorg.

Annons
Annons
Annons