Låt bilisterna betala trafikpolisen

Under strecket
Publicerad
Annons

INLÄGG | Trafikdöden
Alkolås brukar alltid dyka upp som ett standardsvar, vid diskussioner om att minska antalet trafikolyckor. Det senaste förslaget jag känner till är att samtliga nyregistrerade bilar från år 2012, skulle förses med alkolås.
Uppgiften om installationskostnaden varierar kraftigt - från 2 000 till 10 000 kronor per bil. Givetvis är det nybilsköparen som får betala. Betala för något som kortsiktigt ger en knappt märkbar effekt på trafiksäkerheten.
Med den takt vi byter bil i Sverige, tar det 15 år att förnya halva bilparken.
Kort sammanfattning av svagheterna med ”alkolåsobligatoriet” är:
”Det tar alltför lång tid från införande till märkbar effekt.
”Alltför ensidigt, kollar inte mediciner och narkotiska preparat.
”All teknik kan manipuleras.
”Alkoholmissbrukare kommer att köra allt äldre bilar.
”Risk för att mängden utandningsprov utförda av polis minskar.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons