Annons
X
Annons
X

”Låt biblioteken bidra till ökad digital kompetens”

Den allmänna digitala kompetensen behöver utvecklas – i takt med att det offentliga Sverige ökar sina digitala tjänster. Nu behövs en satsning på digital kompetensutveckling för alla, skriver Erik Fichtelius, nationell samordnare för en biblioteksstrategi.

Biblioteken är snart det enda öppet tillgäng­liga offentliga rummet – gratis för alla och med höga förtroende­siffror, skriver Erik Fichtelius.
Biblioteken är snart det enda öppet tillgäng­liga offentliga rummet – gratis för alla och med höga förtroende­siffror, skriver Erik Fichtelius. Foto: Christine Olsson/TT

DEBATT | BIBLIOTEK

Utredningen för en nationell biblioteksstrategi lämnar därför nu ett förslag till regeringen med en treårig satsning på digital kompetensutveckling för alla – genom biblioteken.

USA har en presidentkandidat som är faktaresistent och som ser sanning som något relativt. Ryssland har en president som med hjälp av nättroll sprider förvirring och propaganda. Sverige har mörkbruna krafter som på nätet uppträder som nyhetsförmedlare för att sprida hat och fördomar.

Sökmotorn Google arbetar med hemliga algoritmer för att ge varje individ den information och den världsbild de tror att användaren vill ha. Filterbubblorna lägger sig som en våt matta över medborgarna. Den stora plattformen Facebook plockar godtyckligt bort historiskt viktiga fotografiska doku­ment, och motarbetar dem som protesterar, inklusive den norska statsministern.

Annons
X

Mediebild, nyheter och informationsförmedling blir alltmer komplicerad. Det offentliga demokratiska samtalet blir allt svårare att föra. För att en demokrati ska fungera fullt ut behövs förutom den statsvetenskapliga apparaten även välinformerade invånare och tillit till systemen. I dag är flera av de demokratiska instrumenten som granskande ­medier, yttrandefrihet och vetenskapliga undersökningar under press och tilliten minskar. Det offentliga samtalet krymper.

Utredningen för en nationell biblioteksstrategi lämnar därför nu ett förslag till regeringen med en treårig satsning på digital kompetensutveckling för alla – genom biblioteken. Den allmänna digitala kompetensen behöver utvecklas i takt med att det offentliga Sverige ökar sina digitala tjänster. Flyktingar och nyanlända behöver digitala snabbspår in i det svenska samhället. Mediekunnigheten och källkritisk granskning behöver stå i fokus för utbildning och bildning. Sverige behöver ett digitalt kompetenslyft med användaren i fokus.

Sverige står i dag inför ett antal utmaningar med koppling till demokrati och delaktighet. Den informerade medborgaren behöver guidning i den medie­utveckling och den tjänsteutveckling som kan kopplas till digitaliseringen. Det räcker inte längre att googla, vi måste lära oss att söka bredare, djupare och med större insikt och källkritik. Som invånare förväntas vi använda komplicerade digitala formulär med Bank-Id som signatur, men hur många av oss förstår och kan tänka kritiskt kring sammankopplade databaser eller integritets­aspekter. Hur många av oss känner sig helt trygga med de digitala tjänster som offentliga myndig­heter erbjuder?

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Regeringen satsar nu hundratals miljoner på en utbyggd infrastruktur för bredband i hela landet. Det behövs för att tjänsterna ska nå ut till alla medborgare, rent tekniskt. Men väl utbyggt gäller det att få ett trovärdigt och kvalitetssäkrat innehåll i kab­larna och medborgare som förmår att hantera information.

  I arbetet med att utforma en nationell biblioteksstrategi har det blivit uppenbart att biblioteken är ett nav i informationssamhället. Biblioteken är snart det enda öppet tillgängliga offentliga rummet – gratis för alla och med höga förtroendesiffror.

  Allt detta kan konstateras i statistik och rapporter. Behov och argument för digitala kompetenssatsningar återkommer i Demokratiutredningen, Digitaliseringskommissionen och Medie­utred­ningen. Men det är också vardag på folkbiblioteken. Ett litet exempel. Jag besökte Arboga stadsbibliotek häromveckan och togs emot av bibliotekarien Elisabeth Leijon-Karlsson. Hon berättade vad hon gjort ­under dagen:

  – Jag har hjälpt en kvinna med hennes mobiltelefon. Förklarat hur den fungerar, skapat en e-mail till henne och kopplat ihop den med telefonen. Sen har jag installerat om en iPad och skapat ett nytt Adobe-id, kopplat det till iCloud och fått iPaden att fungera, den hade låst sig.

  Tack vare bibliotekariens stöd och hjälp kan besö­karna enkelt och prestigelöst fortsätta att ­använda alla de tjänster biblioteket erbjuder. Det kan handla om nedladdning av e-böcker, möjlighet att läsa tidningar, delta i ett arrangemang eller ­genom olika databaser granska en verksamhet eller politiker. Ny teknik ger oss möjligheter att ta del i samhället och vara pålästa genom att källkritiskt ta till oss medier, aktivt utnyttja vår demokratiska rätt samt snabbt och smidigt använda oss av offentliga digitala tjänster. För att göra det krävs kunskap i handhavande av tekniska produkter, samt ett kritiskt och analyserande förhållningssätt till inne­hållet.

  Liksom i Arboga sker detta över hela landet. De fortsatta satsningarna behöver vara nationella och utgå från de lokala behoven och initiativ som redan tagits. Folkbildningen har redan gjort stora insatser för att överbrygga de digitala klyftorna men biblioteken har inte utnyttjats till sin fulla potential. Sveriges bibliotek har en infrastruktur med olika huvud­män, men med gemensamt demokratiskt uppdrag. Genom att använda Kungliga bibliotekets nationella samordningsansvar i samarbete med region­biblioteks­verksamheternas kunskap om folkbibliotekens lokala förutsättningar har vi möjlighet att med en kraftfull insats nå stora delar av Sveriges invånare. Genom en treårig satsning om 25 miljoner per år kan den vuxna befolkningen öka sin digitala kompetens och Sverige ligga i framkant i den digitala utvecklingen.

  Målen med satsningen är att:

  • Öka invånarnas digitala kompetens för att alla ska ha kunskap och möjlighet att ta del av och nyttja digitala sammanhang.

  • Använda bibliotekens unika roll (till för alla) för att synkronisera den digitala kompetensen hos nyanlända med samhällsorientering och svenska demokratiska verktyg.

  • Öka kompetensen hos den vuxna befolkningen med avseende på källkritisk granskning av ­medier, ägarstrukturer och globala sammanhang.

  • Att genom att höja kunskap och förtrogenhet med digital teknik skapa samhällelig och individuell tillit till myndigheter, e-förvaltning med flera i en snabb teknisk utveckling.

  Det räcker inte med enbart teknisk utbyggnad. Det behövs inga fler utredningar. Ett öppet och tillitsfullt samhälle kräver digitalt kompetenta invånare. Sverige behöver en satsning nu!

  Erik Fichtelius

  nationell samordnare för en biblioteksstrategi

  Kungliga biblioteket

  Erik Fichtelius Foto: Kungliga biblioteket
  Annons
  Annons
  X

  Biblioteken är snart det enda öppet tillgäng­liga offentliga rummet – gratis för alla och med höga förtroende­siffror, skriver Erik Fichtelius.

  Foto: Christine Olsson/TT Bild 1 av 2

  Erik Fichtelius

  Foto: Kungliga biblioteket Bild 2 av 2
  Annons
  X
  Annons
  X