Annons

Låt AP-fonderna göra större nytta

Nyligen presenterades utredningen om AP-fonderna som förvaltar våra pensionspengar. Den innehåller en del bra förslag, men missar några av de viktigaste frågorna. Fonderna bör användas mer aktivt för att stödja en grön omställning, samtidigt som det behövs mer oberoende granskning och utvärdering av vilka företag de investerar i och det arbete de bedriver. Det skriver Ulla Andersson (V).

Under strecket
Publicerad

Till AP-fondsutredningens huvudförslag hör att dagens fem AP-fonder bör minska till tre. Syftet är att effektivisera dem och minska de administrativa kostnaderna. Det är välkommet om så kan ske (
DN 21/8).

Men det behövs större förändring än så när det gäller hur vi förvaltar våra pensionspengar. AP-fonderna har tillsammans ett kapital på cirka 870 miljarder kronor och är därmed en av världens största placerare på aktiemarknaden. Det är våra gemensamma pengar, men vi diskuterar sällan hur de används och vad de används till. Överhuvudtaget har inte svenska folket fått göra sin röst hörd i frågan.

Annons
Annons
Annons