Annons

”Låt alla diabetiker slippa ständig rädsla och oro”

Sedan några år finns ny teknik som larmar när blodsockret sjunker. Det ger individen möjlighet att korrigera nivån innan omdömet påverkas. Men möjligheten att få tillgång till dessa är mycket varierande beroende på i vilket landsting man bor, skriver professor Mona Landin-Olsson.

Under strecket
Publicerad

En patient på Södersjukhusets diabetesmottagning får hjälp med utprovning av diabeteshjälpmedlet FGM, Flash Glucose Monitoring, som mäter blodsockernivån genom skanning.

Foto: Erik Nylander/TT (Arkiv 2016) Bild 1 av 2

Mona Landin-Olsson

Foto: Pressbild Bild 2 av 2

En patient på Södersjukhusets diabetesmottagning får hjälp med utprovning av diabeteshjälpmedlet FGM, Flash Glucose Monitoring, som mäter blodsockernivån genom skanning.

Foto: Erik Nylander/TT (Arkiv 2016) Bild 1 av 1
En patient på Södersjukhusets diabetesmottagning får hjälp med utprovning av diabeteshjälpmedlet FGM, Flash Glucose Monitoring, som mäter blodsockernivån genom skanning.
En patient på Södersjukhusets diabetesmottagning får hjälp med utprovning av diabeteshjälpmedlet FGM, Flash Glucose Monitoring, som mäter blodsockernivån genom skanning. Foto: Erik Nylander/TT (Arkiv 2016)

Tänk dig att gå omkring varje dag, dygnet runt och vara rädd för att få energibrist i hjärnan som till exem­pel trötthet, slöhet, nedsatt tankeförmåga, nedsatt inlärningsförmåga och initiativlöshet. Bli okontrollerat orolig, darrig, få överdrivna svettningar, få besvärande hjärtklappning, bli svimfärdig, få kramper, bli medvetslös och vill det sig riktigt illa: koma och ambulans in till akuten. 

Annons
Annons
Annons