Annons
X
Annons
X

”Låt äldre jobba längre”

Livserfarenhet är en oumbärlig kompetens på en allt mer komplex arbetsmarknad. Många vill och kan arbeta allt längre upp i åren, men mer behöver göras för att ge dem ökade möjligheter. Det handlar om ändrade attityder, skriver Barbro Westerholm (L) och Birgitta Ohlsson (L).

Det är helt nödvändigt för väl fungerande produktiva arbetsplatser att där också finns årsrika personer, skriver författarna.

Det är helt nödvändigt för väl fungerande produktiva arbetsplatser att där också finns årsrika personer, skriver författarna. Foto: Tomas Oneborg

DEBATT | PENSIONSÅLDER

Mindre än var tredje kvinna och var sjätte man hade gått i pension av hälsoskäl.

Åldersgränsen för att vara kvar i arbets­livet bör höjas. Det är viktigt för ­enskilda, både för deras ekonomis skull och för hälsan. Att känna sig behövd också i sin yrkesidentitet är en viktig hälsofaktor, något som Social­styrelsen och Världshälsoorganisationen (WHO) påtalade redan i början av 1980-talet.

Det är också viktigt för samhällsekonomin i stort. Att allt fler lever allt längre är en av vår tids största framsteg, men det skapar också ­utmaningar. För att fortsatt ha en hög kvalitet på välfärds­tjänsterna och rimliga nivåer på pensionerna krävs att fler arbetar längre. Det är också helt nödvändigt för väl fungerande produktiva arbetsplatser att där också finns årsrika personer. Forskning visar att arbets­grupper med blandade åldrar fungerar bäst. Livserfarenhet är en oumbärlig kompetens på en allt mer komplex arbetsmarknad. Forskning visar att årsrika i genomsnitt har bättre överblick, tålamod och förmåga att prioritera – och lägre från­varo.

Annons
X

Många vill och kan arbeta långt efter 65-års­dagen redan i dag. Men mer behöver göras, både för att fler ska orka fram till 65 i tyngre yrken, dels för att fler ska vilja och kunna fortsätta längre.

För det första handlar det om attityder, hos arbetsgivare, de årsrika själva och i samhället i stort. I en undersökning som AMF gjorde för några år sedan framgick att en överväldigande majoritet gått i pension i första hand för att de hade uppnått den ålder då det förväntades av dem. Mindre än var tredje kvinna och var sjätte man hade gått i pension av hälsoskäl.

För det andra behöver arbetslivet anpassas. Med större möjligheter till flexibel arbetstid och deltid skulle fler orka längre. Det syns dels i intervju­undersökningar där uppemot 40 procent uppger att de gärna skulle arbeta längre om de fick göra det med större frihet. Dels syns det i statistiken, där det framför allt är i fria yrken som egenföretagare, skåde­spelare och forskare som människor orkar arbeta långt efter 67-årsdagen.

Bättre arbetsmiljö gör att fler orkar längre. Det handlar dels om generella och i teorin ganska självklara åtgärder som att undvika monotona rörelser, hög belastning och stress, som förbättrar arbetsmiljön för alla oavsett ålder. Men det finns också mer specifika anpassningar som är viktiga just för årsrika. Även om hälsan generellt är god långt upp i åren förändras till exempel syn och hörsel. Årsrika har större behov än yngre av god belysning och en ljudmiljö utan buller och brus.

För det tredje behöver möjligheterna öka att utbilda sig och utveckla sin kompetens under hela arbets­livet. Det är en myt att årsrika har svårt att lära nytt – och helt omöjligt att klara sig på framtidens arbets­marknad enbart på kunskap från en 40 år gammal utbildning. Det borde vara möjligt att ­spara för kompetensutveckling på ungefär samma sätt som arbetsgivare och anställda kan spara till pension. För drygt ett decennium sedan miss­lyckades regering och riksdag att skapa ett sådant ­system, trots bred politisk enighet om att det behövdes. Det är hög tid att gå vidare och ta nya tag med det.

Barbro Westerholm (L)

riksdagsledamot

Birgitta Ohlsson (L)

riksdagsledamot

Barbro Westerholm (L) och Birgitta Ohlsson (L) Foto: Peter Krüger/TT, Janerik Henriksson/TT

Annons

Det är helt nödvändigt för väl fungerande produktiva arbetsplatser att där också finns årsrika personer, skriver författarna.

Foto: Tomas Oneborg Bild 1 av 2

Barbro Westerholm (L) och Birgitta Ohlsson (L)

Foto: Peter Krüger/TT, Janerik Henriksson/TT Bild 2 av 2
Annons
X
Annons
X