Annons

”Lastbilstransporter står för den största trafikökningen”

En kilometerskatt för lastbilar skulle minska godstransporterna på vägarna och stimulera utvecklingen av mer bränsleeffektivare fordon. Det skriver Jonas Sjöstedt (V), och Jens Holm (V) i en replik.

Under strecket
Publicerad

Lastbilstransporter står för den största delen av trafikökningen på vägarna. Detta är inte hållbart och vi behöver ett trendbrott mot ett miljösmartare transportsystem. En kilometerskatt för lastbilar skulle minska godstransporterna på vägarna, öka godstrafiken med sjöfart och järnväg, skapa bättre konkurrensförhållande mellan svenska och utländska åkare och stimulera utvecklingen av mer bränsleeffektivare fordon.

Per Schlingmann och Tomas Tobé (M) är på SvD Opinion kritiska mot de rödgrönas kilometerskatt för lastbilar. De menar t ex att man enligt EU-reglerna inte får göra undantag för enskilda branscher och att timmerbilar i Småland och Västerbotten därmed kommer att drabbas. Nej, vi vet att man inte får göra undantag för branscher och har därför inte lagt det som förslag. Vi har istället sagt att man ska differentiera kilometerskatten när det gäller t ex skogsvägar i olika delar av landet. Och det är helt enligt EU:s regler, vilket Schlingmann och Tobé inte verkar veta. För skogen och skogsnäringen är viktig för Sverige och ska så även vara i en rödgrön framtid.

Annons
Annons
Annons