Per Israelson:Läsning som blåser liv i drakar och demoner

Fantasyromaner kräver en lekfull delaktighet på ett sätt som är ­sällsynt inom andra litterära genrer. Erik Granströms nu avslutade fantasyepos ”Krönikan om den femte konfluxen” uppvisar påtagliga band till rollspelskulturen och dess aktiva skapande av fantasivärldar.

Under strecket
Publicerad
De fyra delarna i ”Krönikan om den femte konfluxen” utkom 2004–2016.

De fyra delarna i ”Krönikan om den femte konfluxen” utkom 2004–2016.

Erik Granström.

Erik Granström.

Foto: Cato Lein
Karta över Trakorien, till rollspelsserien ”Konfluxsviten”.

Karta över Trakorien, till rollspelsserien ”Konfluxsviten”.

Foto: Fria Ligan
Annons

Fantasygenren har alltid haft ett nära förhållande till myten. Här har ofta litterärt stoff hämtats – Arturlegenden, keltiska sagor, nordisk och kristen mytologi utnyttjades exempelvis flitigt under ­genrens tidiga formering under 1960- och 70-talen – men framför allt har mytens muntliga berättande och kollektivistiska kultur bidragit med en modell för fantasy som litterär praktik. Modern fantasy inte bara använder förmoderna myter, den aktualiserar också en mytisk metod som i hög grad ifrågasätter och problematiserar en rad för moderniteten centrala begrepp, inte minst föreställningar om identitet, individualitet och kroppslig integritet. Överfört på det litterära fältet ser vi hur begrepp som autonomi och originalitet, men även den moderna läsar- och författarfunktionen, successivt måste omformuleras för att tillmötesgå fantasy­genrens specifika förutsättningar. Här ställer fantasy mytens deltagarkultur mot modernitetens konsumtionskultur.

Annons
Annons
Annons