Annons

Läsning mycket mer än bara nytta och nöje

Debatten om värdet av att läsa pendlar ofta mellan ett ­instrumentellt nyttoperspektiv och synpunkten att läsning har ett värde i sig. Detta är dock en falsk motsättning mellan två betraktelsesätt som på var sitt sätt riskerar att reducera de rikedomar som läsning kan erbjuda.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad
Foto: Vilhelm Stokstad/TT
Foto: Vilhelm Stokstad/TT
Foto: Vilhelm Stokstad/TT

Har unga slutat läsa, och i så fall varför? Förklaringarna till minskad läsförståelse och försämrade läs­vanor bland unga är många. Medieforskare menar att den läsande ­familjen har blivit den surfande ­familjen och
att detta har fått konsekvenser för ­ungas läsutveckling. Andra hävdar att skolan, genom ett ensidigt fokus på testresultat och genom att ignorera elevers fritidsläsning, ägnar sig åt ett systematiskt mord på läslusten. Som en konsekvens uppstår nya grupper av människor som visserligen kan läsa men som mycket sällan gör det.

Annons
Annons
Annons