Läsforskare: Betygen står i vägen för läslusten

Barn behöver lära sig ”grit” och ett dynamiskt sätt att tänka för att utvecklas till självständiga läsare, enligt läsforskaren Gravity Goldberg. Då kommer de att fortsätta sitta med näsan i böcker hela livet.

Publicerad
Gravity Goldberg menar att skolan bör utveckla elever till självständiga läsare.
Gravity Goldberg menar att skolan bör utveckla elever till självständiga läsare. Foto: Lars Pehrson och Adam Wrafter

Att läsa öppnar dörrar till andras erfarenheter och är en viktig del i att vara en utbildad medborgare, menar Gravity Goldberg, läs- och skrivforskare vid Teachers College i New York.

– I dag är det viktigare än någonsin att kunna dra sina egna slutsatser, och då måste man läsa, säger hon under ett besök i Stockholm.

Gravity Goldberg talar om vikten av att skolan lär barn att bli “lifelong readers”, läsare för livet som fortsätter läsa av fri vilja även efter att de gått ut skolan.

Betyg kommer i vägen för kärleken till läsning.

Det viktigaste skolan kan lära eleverna är därför att gilla att läsa eller åtminstone se ett värde i, och ha tilltro till sin egen förmåga att läsa. Gravity Goldberg har myntat uttrycket ”självständiga läsare” för att beskriva vad lärare bör sträva att utveckla sina elever till.

– Självständiga läsare ser värdet i att läsa, man behöver inte tala om för dem varför de bör eller behöver läsa, säger Gravity Goldberg.

Att gilla läsning är dock inte samma sak som att tycka att det alltid är enkelt, framhåller Gravity Goldberg. En nyckel till att bli en självständig läsare är att ha ett så kallat dynamiskt mindset, alltså ett dynamiskt sätt att tänka. Det går i korthet ut på att tänka att framgång och färdigheter kommer av att träna och anstränga sig.

– Vilket mindset man har är inlärt, inte medfött. Vilka ord man använder bidrar i hög grad till att forma barns mindset. Om en lärare säger “du är så smart, du är en så bra läsare”, bidrar det till ett statiskt mindset, säger Gravity Goldberg.

Hon ger ett exempel på vad en lärare kan säga för att främja ett dynamiskt sätt att tänka: “Du kunde räkna ut vad det svåra ordet betydde för att du läste texten flera gånger, ser du hur det hjälpte dig?”

– Då ligger fokus på arbetet som ledde fram till framgången, säger Gravity Goldberg.

En annan viktig nyckel för att bli en självständig läsare är att ha så kallat “grit”, ett begrepp som Gravity Goldberg beskriver som egenskapen att fortsätta kämpa även om det blir svårt, för att man vill nå ett långsiktigt mål. För att ha ett grit-förhållningssätt till läsande krävs ett dynamiskt mindset. Grit hör även ihop med att gilla att läsa och se ett värde i att läsa, enligt Gravity Goldberg.

Hon tror dock att betyg och andra bedömningar kan hämma läslusten. Gravity Goldberg berättar om en forskningsstudie där en grupp barn som fick välja fritt vad de ville göra, oftast valde en pysselhörna. Men när de efter en tid fick ett intyg med ett klistermärke för att de hade varit i pysselhörnan slutade de att gå dit – pysslet kändes inte längre som något de gjorde för glädjen i att pyssla.

– Jag tror vi måste fundera på att avskaffa betyg eller hitta något sätt att göra det annorlunda. Ingen vuxen läser för att få betyg, så det är inte ett sätt att skapa läsare för livet. Betyg kommer i vägen för kärleken till läsning.

Annons

Gravity Goldberg menar att skolan bör utveckla elever till självständiga läsare.

Foto: Lars Pehrson och Adam Wrafter Bild 1 av 1
Annons
Annons
Annons