Läsarkommentar: Rena fantasier om präster och brännvin

Motbok. Infördes 1919 och avskaffades 1955.
Motbok. Infördes 1919 och avskaffades 1955. Foto: Svenskt Pressfoto / TT NYHETSBYRÅN

Med anledning av ledaren ”En politik formad av småpåvar och prussiluskor”, har följande kommentar inkommit:

Under strecket
Publicerad
Annons

I SvD 14/11 gör ledaren, ”En politisk formad…” sid. 6, gällande att kyrkan skulle ha varit en aktiv aktör när brännvinet spreds i Sverige.  Tyvärr innehåller texten en rad faktafel. Brännvinshanteringen var reglerad i lag. Intill 1862 års kommunallagar var kyrkoherden sockenstämmans självskrivne ordförande med ansvar också för hur brännvinsbränningen skulle ordnas. Det går inte att som ledaren gör hävda att brännvinet spreds ”via kyrkan”.

Ett känt bekymmer var försäljning av brännvin på kyrkbacken. Ledarskribenten menar att det var prästerna som bedrev krogverksamhet. Men enligt 1686 års kyrkolag (19 kap, 25§) var präster uttryckligen förbjudna att syssla med försäljning av såväl brännvin som tobak. Straffet var avsättning. När ledarartikeln därtill påstår att präster skulle ha sålt brännvin för ”den egna försörjningens skull” för den alltså fram rena fantasier eller ogrundade vandringslegender.

Annons
Annons
Annons