X
Annons
X

Karl Berglund: Läsande datorer hittar nya kvaliteter hos Dickens

Läs mer om Digital kultur: Analys
Anna Maxwell Martin och Carey Mulligan i Dickens BBC:s tv-serie ”Bleak ­House” från 2005.
Anna Maxwell Martin och Carey Mulligan i Dickens BBC:s tv-serie ”Bleak ­House” från 2005. Foto: BBC

Att konstatera att litteraturforskningen är under förändring är naturligtvis en truism, eftersom litteraturforskning konstant utvecklas. Men det finns visst fog för att säga att själva förändringen inom litteraturvetenskapen på senare tid delvis har ändrat karaktär. Om tidigare omvandlingar under de senaste 30–40 åren mest har handlat om inflödet av nya teorier att applicera vid litteraturtolkning eller om nya, tidigare under- eller outforskade litterära material, så har litteraturvetenskaplig metod på senare år i allt högre grad kommit att diskuteras inom ämnet på bred front.

Anna Maxwell Martin och Carey Mulligan i Dickens BBC:s tv-serie ”Bleak ­House” från 2005.

Foto: BBC Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X