Annons

Karl Berglund: Läsande datorer hittar nya kvaliteter hos Dickens

Datorstödd litteraturtolkning har många anhängare, men ses ned på av desto fler. Med boken ”Reductive reading” visar Sarah Allison att kvantitativa beräkningar kan ligga till grund också för mycket nära läsningar. Till exempel blir det tydligt hur moralen i viktoriansk litteratur också framträder genom romanernas syntax.

Under strecket
Publicerad
Anna Maxwell Martin och Carey Mulligan i Dickens BBC:s tv-serie ”Bleak ­House” från 2005.
Anna Maxwell Martin och Carey Mulligan i Dickens BBC:s tv-serie ”Bleak ­House” från 2005. Foto: BBC

Att konstatera att litteraturforskningen är under förändring är naturligtvis en truism, eftersom litteraturforskning konstant utvecklas. Men det finns visst fog för att säga att själva förändringen inom litteraturvetenskapen på senare tid delvis har ändrat karaktär. Om tidigare omvandlingar under de senaste 30–40 åren mest har handlat om inflödet av nya teorier att applicera vid litteraturtolkning eller om nya, tidigare under- eller outforskade litterära material, så har litteraturvetenskaplig metod på senare år i allt högre grad kommit att diskuteras inom ämnet på bred front.

Anna Maxwell Martin och Carey Mulligan i Dickens BBC:s tv-serie ”Bleak ­House” från 2005.

Foto: BBC Bild 1 av 1
Annons
Annons
Annons