X
Annons
X

Karl Steinick: Las Vegas jackpott för arkitekturen

Att kalla en bok för "Jag är ett monument" kan förefalla vara ett utslag av grandios självöverskattning från författarens sida, men den amerikanske konsthistorikern
Aron Vinegar har ett gott skäl för sitt val av titel på den till omfånget allt annat än monumentala arkitekturteoretiska studie som han nyligen har utgivit.

Redan när man slår upp bokens första sidor finner man förklaringen i form av en teckning, smått barnslig i sitt utförande, som liknar en låda med prickar och en fyrkant ovanför. Man behöver inte så mycket fantasi för att kunna tolka detta som ett hus med en skylt på taket.
I Am a Monument lyder dess text, vilket alltså även är titeln på Vinegars arbete (The MIT Press, 234 s). Det är emellertid varken författaren eller någon yngre artist i hans närhet som är teckningens upphov. Illustrationen är hämtad från den numera klassiska boken "Learning from Las Vegas", skriven av de tre arkitekterna Robert Venturi, Denise Scott Brown och Steven Izenour. I deras volym, som utkom 1972, är bilden försedd med den förklarande, och möjligen aningen provocerande, texten: Recommendation for a monument.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X