Annons

Lås upp föräldraförsäkringen

Publicerad

Just nu pågår Socialdemokraternas kongress. En av de frågor som kommer att vecka mest debatt är utformningen av föräldraförsäkringen. Trots att svenska mammor och pappor vill bestämma mer själva om sådant som berör familjelivet så lägger partistyrelsen fram ett förslag om utökad kvotering. På bordet ligger en tre-delning där en del vigs åt mamman, en del åt pappan och en del blir delbar.

Det folkliga motståndet mot politiska pekpinnar i familjepolitiken är massivt. En majoritet inom så gott som alla grupper i samhället är emot utökad kvotering. När LO-tidningen förra året undersökte vad medlemmar ansåg i frågan var det många som bestämt tog avstånd från vad de kallade för politiskt förmynderi. Bland kvinnliga LO-medlemmar är majoriteten till och med mot öronmärkta månader till den ena eller andra föräldern över huvud taget.

Annons
Annons
Annons
Annons