Annons

Lars Vilks försvar kan inte bara vara en yxa

Hotet mot det fria ordet kommer inte bara från fanatiska våldsverkare. Angrepp sker också inom ­lagen, och inte sällan med argument hämtade just från den rättstradition man syftar till att krossa.

Publicerad

Lars Vilks har rätten att utöva sin konstnärliga gärning efter eget sinne, och tidningar ska vara fria att återge hans bilder i enlighet med vår tryckfrihetstradition. Svenska politiker ska stå upp för dessa kärnvärderingar, och polisväsendet ska vara så väl rustat att det kan garantera envar sagda friheter. Så långt är allt enkelt.

Men hotet mot yttrandefriheten kommer inte bara från religiöst motiverade våldsverkare som är beredda att bryta mot varje lag och etisk regel. Angreppen sker också inom lagen, av konstitutionellt inriktade påtryckningsgrupper, inte sällan med argument hämtade just från den rättstradition de syftar till att krossa.

Annons
Annons
Annons