Lars Ohlys leende blir mer och mer begripligt

Under strecket
Publicerad
Annons

Efter det misslyckade valet 2006 utvärderade Vänsterpartiet sitt varumärke och kom fram till att partiet måste bli ”gladare”.

Sagt och gjort. Efter en genomtröskning av imagefrågan på kommundagarna i Nässjö 2008 blev det allt vanligare med en leende Lars Ohly. Men då partiet vare sig växte i opinionen eller påverkade den praktiska politiken tycktes den glada minen ofta frånkopplad verkligheten. Stundtals såg leendet ut att passera gränsen för vad som kan passera som gott humör, och istället övergå i något tvångsmässigt.

Annons
Annons
Annons