X
Annons
X
Gäst

Lars Holmqvist: Så kan Ryssland förtjäna respekt

Begreppet respekt är centralt för varje gängledare. Men auktoritet följer av att man respekterar vissa värden, enligt denna analys av Lars Holmqvist.

Några tips till Kreml: Så förtjänar man respekt.
Några tips till Kreml: Så förtjänar man respekt.

När relationerna mellan Ryssland och väst diskuteras, brukar ofta frågan om respekt komma upp: respekten för Ryssland. Under det Kalla kriget var dåvarande Sovjetunionen en av två supermakter, medan i dagens multipolära värld är Rysslands position inte lika uppenbart framstående. Natos ingripande i kriget på Balkan skapade i Moskva en känsla av att vara förbigången och det finns andra händelser i vår närtidshistoria som kan ha förstärkt denna uppfattning.

Några tips till Kreml: Så förtjänar man respekt.

Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X