Annons
X
Annons
X

"Riksbanken gör definitivt rätt"

Riksbanken gör rätt som har minusränta och det vore också rätt att ​vid behov ​agera direkt på valutamarknaden. Det säger förre vice riksbankschef Lars EO Svensson. Svensson tror inte att Sverige har en bostadsbubbla men anser att fastighetsavgiften borde vara högre.

Riksbankens minusränta
Riksbanken bör inte ​ha ett mål om finansiell stabilitet​ annat än när det gäller likviditetsstöd i kriser. Ansvaret för makrotillsyn​ och krisförebyggande verksamhet​ finns hos Finansinspektionen säger Lars EO Svensson: "Varje slags ekonomisk politik ska bara ha mål som den kan uppfylla".
Riksbanken bör inte ​ha ett mål om finansiell stabilitet​ annat än när det gäller likviditetsstöd i kriser. Ansvaret för makrotillsyn​ och krisförebyggande verksamhet​ finns hos Finansinspektionen säger Lars EO Svensson: "Varje slags ekonomisk politik ska bara ha mål som den kan uppfylla". Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

Under den senaste tiden har Riksbanken fått upprepad kritik, inte minst för minusräntan. Men riksbankschef Stefan Ingves forne kombattant i direktionen, Lars EO Svensson, ger nu riksbankschefen sitt stöd även om han betonar att dagens expansiva penningpolitik behövs för att reporäntan höjdes för snabbt och för mycket tidigare.

– Riksbanken gör definitivt rätt. Det är långtifrån någon överhettning av svensk ekonomi. Arbetslösheten är​ för ​hög och inflationen är under målet.

Skulle reporäntan behöva sänkas ytterligare?

Annons
X

– Det kan jag inte bedöma i dagsläget​ utan mer information​. Men reporäntan ​kan vid behov sänkas mer, ​den nedre gränsen ligger någonstans mellan minus 1 och minus 2 procent.

Arbetslösheten är fortfarande kring 7 procent, det är högre än vad som är en långsiktigt hållbar nivå och visar att vi​ inte​ ​är i en högkonjunktur.

Lars EO Svensson ser inte heller ​någon konflikt mellan minusräntan och det faktum att Sveriges ekonomi växte med 4 procent i fjol och väntas växa med ungefär lika mycket i år.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  – Det är e​tt miss​tag att fokusera på förändringstakten. Det är nivån på arbetslösheten och bruttonationalprodukten (BNP) som ​spelar roll, ​inte förändringstakten. Arbetslösheten är fortfarande kring 7 procent, det är högre än vad som är en långsiktigt hållbar nivå och visar att vi​ inte​ ​är i en högkonjunktur.

  Lars EO Svensson är tillbaka i Stockholm efter att ha arbetat för Internationella valutafonden i USA. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

  Lars EO Svensson möter ​oss på Handelshögskolan i Stockholm. Efter att ha arbetat för Internationella valutafonden i Washington är han nu tillbaka i sitt professorsrum. Nu har det gått tre år sedan Svensson lämnade Riksbankens direktion. De sista åren präglades av öppna bråk mellan honom och riksbankschef Ingves.

  Efter att Svensson lämnade har Riksbanken delvis anammat hans tankar och satsat hårt på att få upp inflationen och säkra förtroendet för inflationsmålet. Reporäntan är nu på minus 0,5 procent och när året är slut väntas centralbanken ha köpt svenska statsobligationer och realränteobligationer för 245 miljarder kronor.

  Riksbanken har också förberett sig för att agera direkt på valutamarknaden och sälja svenska kronor för att få upp inflationen. Valutainterventioner är omdebatterade och många bedömare anser att det vore fel väg att gå. Men Lars EO Svensson ger även här Riksbanken stöd.

  – ​Såvitt jag kan se tillåter svensk lagstiftning valutainterventioner och att​ Riksbanken ha​r​ ett tillfälligt växelkursgolv i syfte att uppnå de penningpolitiska målen. Det är inte en fråga om att byta växelkursregim.

  Det är​​ inget problem​ alls​ om lilla Sverige skulle använda ett växelkursgolv.

  Vore det inte fel gentemot våra grannländer med svagare ekonomi, som Finland, att påverka växelkursen?

  – En ​lägre ränta försvagar​ normalt​ valutan. Det finns ingen principiell skillnad mellan att sänka styrräntan eller​ att​ direkt försvaga valutan. Syftet är inte heller att ta marknadsandelar eller förbättra konkurrenskraften utan att ​höja inflationsförväntningar​na​ och sänka realräntan. Det är​​ inget problem​ alls​ om lilla Sverige skulle använda ett växelkursgolv.

  Vice riksbankschef Cecilia Skingsley vill inte stänga dörren till någon åtgärd, inte heller helikopterpengar. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

  En annan omdebatterad åtgärd är så kallade helikopterpengar​,​ det vill säga pengar direkt till ​hushåll eller till offentliga ​utgifter. Vad som händer är att finansministern beslutar om ökade offentliga utgifter som finansieras med lån via statsobligationer, sedan köper centralbanken obligationerna​ och finansierar utgifterna för evigt.

  Så sent som i torsdags lyfte vice riksbankschef Cecilia Skingsley iden om helikopterpengar i ett tal och sa att "det är klokt att diskutera olika möjligheter och att inte stänga några dörrar".

  ​Istället för uttrycket helikopterpengar​ föredrar​ ​​Lars EO Svensson begreppet monetär finansiering​, som inkluderar finansiering av alla slags offentliga utgifter​.​ ​Och han är helt säker på att det skulle fungera.

  – Det är ett bombsäkert sätt att få upp inflationen och få ned arbetslösheten. Men det är en extrem åtgärd att använda om inget annat har ​fungerat.

  Tror du att vi kommer att hamna där?

  – Troligen inte i Sverige och definitivt inte i USA. Men det skulle kunna behövas i Japan eller i euroområdet.

  Finansinspektionen med generaldirektör Erik Thedéen har ansvaret för makrotillsyn i Sverige. Foto: Lars Pehrson

  Dagen innan vårt möte upprepar EU-kommissionen sin varning om svensk bostadsmarknad och hushållens växande skulder. Lars EO Svensson är långtifrån lika oroad som kommissionen, tvärtom.

  – Det är helt naturligt att bostadspriserna​ och skulderna​ ökar eftersom bolåneräntorna är låga och det råder bostadsbrist.

  Lars EO Svensson utvecklar sitt resonemang om risker och säger att två saker är ​avgörande för riskerna. ​Dels hushållens och bankernas motståndskraft ​mot ett fall​ i ​bostads​priser​na​, ​dels ​hushållens förmåga ​att ​​fulllgöra sina skuld​betalningar om räntorna ​skulle stiga eller deras inkomster ​skulle ​minska​ till exempel på grund av ökad arbetslöshet​. Svensson är inte orolig.

  – Ett fall i bostadspriserna på 10-20 procent skulle inte vara ett problem att absorbera. Bankerna har god kapitaltäckning.​ Hushållens förmåga att absorbera bostadsprisfall och fullgöra sin skuldbetalningar har ökat över tiden.​​ ​Genomsnittlig belåningsgrad för nya låntagare har fallit något och är bara 65 procent. ​De hushåll som har över 85 procents belåningsgrad har god ekonomi​, höga inkomster och förmodligen ​​andra tillgångar.​

  Tror du att priserna kommer att falla?

  – Det verkar väldigt osannolikt med tanke på bostadsbristen ​att priserna plötsligt skulle falla. Däremot skulle politiska beslut ​som ökar boendekostnaderna ​kunna utlösa ett fall.

  Svensson säger att politiker och tjänstemän på Finansdepartementet och Finansinspektionen är väl medvetna om att alla förändringar behöver göras långsamt över tid så att inte effekterna ​kommer för snabbt. Själv anser han att fastighetsskatten är det största problemet.

  – Problemet i Sverige är inte ränteavdragen utan att vi har för låg fastighetsavgift. Det var ett misstag att minska fastighetsbeskattningen så drastiskt som skedde och fastighetsavgiften borde höjas, säger Svensson.

  Annons

  Riksbanken bör inte ​ha ett mål om finansiell stabilitet​ annat än när det gäller likviditetsstöd i kriser. Ansvaret för makrotillsyn​ och krisförebyggande verksamhet​ finns hos Finansinspektionen säger Lars EO Svensson: "Varje slags ekonomisk politik ska bara ha mål som den kan uppfylla".

  Foto: Magnus Hjalmarson Neideman Bild 1 av 4

  Lars EO Svensson är tillbaka i Stockholm efter att ha arbetat för Internationella valutafonden i USA.

  Foto: Magnus Hjalmarson Neideman Bild 2 av 4

  Vice riksbankschef Cecilia Skingsley vill inte stänga dörren till någon åtgärd, inte heller helikopterpengar.

  Foto: Magnus Hjalmarson Neideman Bild 3 av 4

  Finansinspektionen med generaldirektör Erik Thedéen har ansvaret för makrotillsyn i Sverige.

  Foto: Lars Pehrson Bild 4 av 4
  Annons
  X
  Annons
  X