Annons

Gun-Britt Sundström:Lärosätena översvämmas av kvinnor

En professor varnade för hundra år sedan för att svenska universitet skulle översvämmas av kvinnor om man tog bort kravet på manligt kön för högre ämbeten. Även om han fick rätt – två tredjedelar av svenska akademiker är i dag kvinnor – är fortfarande 86 procent av professorerna män.

Publicerad

”Hela min smak och min riktning ligga så fullständigt mot allt agiterande, kommitterande, konfererande att jag - försåvitt icke hela min personlighet genom något underverk skulle komma att undergå en alldeles oförutsedd förändring - aldrig kommer att ta någon verksam del i dylikt. Särskilt gäller detta kvinnosaken. Jag kommer aldrig att sätta mig i någon närmare förbindelse med kvinnorörelsens damer i Stockholm...”

Så skrev Elsa Eschelsson, som disputerade i juridik vid Uppsala universitet 1897 och inte begärde annat än att få ägna sig åt denna vetenskap. Men 1904 var samma Elsa Eschelsson med om att grunda Akademiskt bildade kvinnors förening och blev dess första ordförande. Vad som fick henne att ändra inställning kan man läsa om i antologin Förbjuden frukt på kunskapens träd. Kvinnliga akademiker under 100 år (Atlantis, 406 sid).

Annons
Annons
Annons