X
Annons
X

Lärosätena bör ta över CSN:s bedömningar

CSN har inte klarat att sköta sitt uppdrag på ett bra sätt utan istället gått bakom ryggen på studenterna – och sedan skyllt på regeringen. Lärosätena bör därför själva ta över bedömningen av studenternas studietakt och studieförmåga, skriver Beatrice Högå och Elisabeth Gehrke, SFS.

De senaste månaderna har varit en turbulent tid för Centrala studiestödsnämnden, CSN. Skärpning av regler och otydligheter i uppdraget har lett till att många studenter i landet har drabbats av myndighetens beslut. Vi anser att CSN har misskött sitt uppdrag och efterlyser en större öppenhet och ökad autonomi genom att ge våra lärosäten möjligheten att bedöma studenternas studietakt och studieförmåga.

Efter den 1 juli i år skärptes reglerna för fortsatt studiestöd, vilket resulterade i att fyra gånger så många studenter från föregående år har fått avslag på sina studiestödsansökningar. CSN:s nuvarande generaldirektör Kerstin Borg Wallin uttryckte offentligt att regeringens nya regler är beklagliga. Hon menar att CSN endast följer regeringens politiska intentioner.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X