Annons
X
Annons
X

Lärosäten hindrar demokratiska samtal

Vi som representanter för sju politiska studentförbund har beslutat att skriva denna artikel i protest mot hur studentkårer och Sveriges högskolor och universitet behandlar partipolitiska föreningar. Gång på gång nekas vi tillträde till universitetens och högskolornas lokaler. Det motstånd som universitet, högskolor och studentkårer uppvisar mot partipolitiska organisationer är oacceptabelt, skriver företrädare för S, M, MP, FP, V, C och KD.

BRÄNNPUNKT | DEMOKRATI

För att få tillåtelse att dela ut material, låna lokaler eller affischera ute på Sveriges högskolor och universitet krävs tillstånd. Hur och till vem man ska vända sig för att ansöka om dessa tillstånd skiljer sig dock åt mellan olika lärosäten. När vi har diskuterat problemet oss studentförbund emellan har vi även märkt att vi blir olika bemötta, på campus där vissa av oss blir insläppta nekas andra tillträde. Ett system som bygger på sådan godtycklighet är djupt orättvist.

Många universitet och högskolor har inga som helst problem med att ge olika företag och andra organisationer tillåtelse att sätta upp affischer eller dela ut informationsmaterial i sina allmänna utrymmen. Men när vi som studentförbund har velat affischera eller hålla bokbord får vi ofta tvärt nej av de ansvariga för lärosätets lokaler. Och tyvärr är det faktiskt ofta studentkårerna som hindrar oss.

Att studentkårer, som själva arbetar med organisering av studenter, förhindrar att studenter organiserar sig politiskt är särskilt ironiskt och väldigt allvarligt. Vi uppmanar nu Sveriges förenade studentkårer (SFS) att sluta ducka inför detta demokratiproblem och tydligt ta ställning för studenters rätt att organisera sig partipolitiskt.

Annons
X

Akademin är ett viktigt forum för samhällsfrågor. En av dess viktigaste uppgifter är att samverka med samhället och fungera som en länk mellan samhälle och vetenskap. Om vi ska kunna möta framtidens utmaningar krävs att politiken får mötas på lärosätena och på så sätt ta del av den kunskap som finns där. Utan en sådan möjlighet kommer varken politiken eller landets studenter kunna nå sin fulla potential.

Vi riktar nu krav till Sveriges samtliga studentkårer och samtliga lärosätens rektorer:

• Att de partipolitiska studentorganisationerna tillåts sprida information om sin verksamhet och sina åsikter.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  • Att högskolor, universitet och studentkårer tillåter studentföreningar med partipolitisk inriktning att mötas i lokaler som disponeras av högskola/universitet på samma villkor som andra studentföreningar.

  Vi kräver dessutom att SFS tar ställning i frågan om studenternas rätt att nås av politisk information.

  Demokrati är mer än att sätta några valsedlar i urnan vart fjärde år. Efter det oerhört tragiska terrordådet på Utöya i juli är det särskilt viktigt att samhället verkligen står upp för ungas rätt och möjligheter att engagera sig i politiken och för demokratin.

  Vi vill att såväl lärosätena som studentkårerna tar sitt respektive ansvar och uppmuntrar till ett ökat intresse för samhällsfrågor bland sina studenter istället för att som nu aktivt motarbeta detsamma.

  ERIKA KARLÉNIUS

  språkrör Gröna Studenter

  MAGNUS NILSSON

  ordförande Socialdemokratiska studentförbundet

  IDA DROUGGE

  ordförande Moderata Studenter

  ANNA SANDSTRÖM

  ordförande Centerstudenter

  ELIN MELANDER

  ordförande Vänsterns studentförbund

  ERIK UNOGÅRD

  ordförande Kristdemokratiska Studentförbundet

  KARL AXELSSON

  ordförande Liberala Studenter

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X