Annons

”Läroböcker för modersmål bör skrivas om”

Böcker för modersmålsinlärning kan vara ålderdomliga, präglade av gammaldags värderingar och med ideologiska inslag. De bör moderniseras och modersmålsundervisningen reformeras, skriver skribenten och översättaren Ghazi Ali Khurshid.

Under strecket
Publicerad
Foto: Jessica Gow/TT

Ghazi Ali Khurshid.

Foto: Privat
Foto: Jessica Gow/TT
Foto: Jessica Gow/TT

Sveriges skolor är numera mångkulturella och i vissa områden kan en stor andel av eleverna ha ett annat modersmål än svenska. Dessa elever kan få modersmålsundervisning i grundskolan, under förutsättning att språket utgör deras dagliga umgängesspråk i hemmet. Det är i dag en allmänt utbredd uppfattning att barn har förmåga att lära sig flera språk samtidigt. Men är det så lätt för barn/elever att lära sig sitt modersmål när de tillbringar större delen av dagen i en sociokulturell miljö där språket inte används? Är det så lätt för barn med invandrarbakgrund att lära sig svenska om språket inte används mångfacetterat, i och utanför skolan? Hur ser den samlade språkundervisningen i svenska och i modersmålet för dessa barn egentligen ut?

Annons
Annons
Annons