Larm om vanvård av apatiska barn

Migrationsverket misstänker att vissa apatiska flyktingbarn medvetet vanvårdas av vuxna för att familjen lättare ska få uppehållstillstånd. Verket har polisanmält ett tiotal fall. Minst två gånger har apatiska barn förts med ambulans akut till sjukhus med förgiftningssymtom. Trots det har varken vårdpersonal eller socialtjänst polisanmält.

Under strecket
Publicerad

Uppgifter om att föräldrar medvetet har passiviserat sina barn har kommit från flera olika håll, men svenska barnläkarföreningen ställer sig tvivlande till uppgifterna. ”Har det skett så är det enbart i enstaka fall.”

Annons

Migrationsverket reagerar nu på uppgifterna om hur en del apatiska flyktingbarn vanvårdas.
• Personal på ett behandlingshem har sett föräldrar hälla ut näringslösningen som deras apatiska barn skulle ha. Behandlingshemmets personal har anmält händelserna till socialtjänsten. Trots det polisanmälde inte socialtjänsten fallet.
• Det finns misstankar om att barn utsatts för sexuella övergrepp samt människorov.
• Vid minst två tillfällen har apatiska barn förts akut med ambulans till sjukhus med förgiftningssymtom.

När det finns misstanke om att grova brott begås mot barn bryts sekretessen och vårdpersonal eller socialtjänst är skyldig att polisanmäla brott. Trots flera misstankar om oegentligheter när det gäller apatiska flyktingbarn har inga polisanmälningar gjorts.
Den socialarbetare eller läkare som inte anmäler ett misstänkt brott riskerar åtalas för tjänstefel. Än så länge har Migrationsverket inte anmält någon för tjänstefel i de här ärendena. Däremot tar verket nu saken i egna händer och polisanmäler ett tiotal fall där apatiska barn misstänks ha utsatts för brott.
Annica Ring är beslutsfattare på Migrationsverkets Mottagningsenhet 3, som handlägger de apatiska barnen i Stockholm. Hon bekräftar att det finns en ovilja hos socialtjänstemän och vårdpersonal att anmäla misstänkta övergrepp mot flyktingbarnen:
– Jag har arbetat intensivt med apatiska flyktingbarn i 1,5 år och upplevt oegentligheter i en del familjer. Vi anmälde först till socialtjänsten, men blev frustrerade över att inget hände. Nu har vi själva polisanmält ett tiotal fall och det finns fler på gång. I många fall finns det konstigheter, säger Annica Ring.

Annons
Annons
Annons