Annons

Janerik Larsson:Lärarutbildningens problem

Anders Söderholm, generaldirektör för Universitetskanslersämbetet 
Anders Söderholm, generaldirektör för Universitetskanslersämbetet  Foto: Anders Wiklund
Under strecket
Publicerad

Det talas en hel del om skolans kris. Ett pressmeddelande från UKÄ belyser att problemen inte bara finns i skolan:

Drygt hälften av de utvärderade förskollärar- och grundlärarutbildningarna får omdömet hög kvalitet och knappt hälften ifrågasatt kvalitet när UKÄ släpper de första resultaten från granskningen av lärarutbildningarna vid universitet och högskolor. Nu har lärosätena ett år på sig att rätta till de brister som identifierats.

Annons
Annons
Annons