Annons
X
Annons
X

Lärarna missnöjda med jobbet

Lärarna blir allt mindre nöjda med sina jobb, visar siffror från Svenskt kvalitetsindex. Lärarförbundet menar att regeringen måste skjuta till mer pengar för att vända utvecklingen.

Landets lärarkår blir för tredje året i rad allt mindre nöjda med sina jobb, enligt en undersökning som Svenskt kvalitetsindex genomfört på uppdrag av Lärarförbundet. Jämfört med föregående år har nöjdhetsindexet dock endast halkat ned med ett snäpp, från 68 till 67, men enligt Lärarförbundet är utvecklingen oroande.

–När jag lär mina elever hur de ska titta på undersökningar så säger jag att de ska titta på tendenser, och den här tendensen ser jag allvarligt på. Det är en indikation på att någonting är på väg att hända, säger Lärarförbundets vice ordförande Ann-Charlotte Eriksson.

Det som lärarna är mest nöjda med är engagemanget inom skolan. Minst nöjda är de med arbetsförhållandena och ledningen. Däremot har betyget på den närmsta chefen ökat något från 2011, och även på samarbetet med kollegerna. Ann-Charlotte Eriksson menar att den sammantagna minskningen handlar om en ökad arbetsbelastning som följer i spåren av de senaste årens stora skolreformer, och att regeringen behöver skjuta till mer pengar för att underlätta övergångsperioden.

Annons
X

Men det kan också hänga ihop med att de två lärarförbunden drivit frågan om högre lön för lärare, säger hon.

–Vi kanske har lyft på locket genom att säga att engagemanget för barn och ungdomar är jätteviktigt, men att det inte räcker för att locka unga till läraryrket, säger Ann-Charlotte Eriksson.

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X