Annons

Lärarna efterlyser ökat statligt ansvar

Under strecket
Publicerad

Sedan staten lämnade över ansvaret för skolans undervisning och lät kommunerna garantera undervisningen och elevernas kunskap har resultaten och likvärdigheten i svensk skola försämrats drastiskt. Detta är en oroande utveckling som Lärarnas riksförbund länge pekat på. Men nu är landets lärarkår enig om att staten måste ta ett ökat ansvar för skolan.

Lärarnas riksförbund (Saco) var länge ensamt om att varna för det decentraliseringsexperiment som kommunaliseringen var. Sedan kongressen 2008 driver vi kravet om en utredning av likvärdigheten i den svenska skolan för att få staten att ta ett samlat grepp om kvalitén i skolans undervisning.

Annons
Annons
Annons