Annons
X
Annons
X

Lärarlegitimationer skapar nya problem

Idag fattar riksdagen beslut om legitimation för lärare. Men det riskerar att skapa fler problem än det löser. Rektorer får svårare att rekrytera personal och många kompetenta lärare stängs ute, skriver Erik Bengtzboe, Muf, och Gustav Löfving, Moderat Skolungdom.

När snön ligger tung på gatorna har man svårt att tänka sig att våren är nära. Men inom kort så kommer våren och studenters huvud fylls med tankar på studenten och framtiden. Tyvärr är allt för många av de som i vår lämnar svenska skolor allt för dåligt rustade att möta livet efter skolan. Resultaten i svensk skola fortsätter att sjunka, en trend som snabbt behöver vändas för att ge Sverige möjligheten till att även i framtiden ligga i framkant.

Idag (3/2) väntas riksdagen behandla ett förslag om att införa en lärarlegitimation. Detta är en del av den rad reformer som alliansregeringen lanserat för att försöka höja kvalitén i den svenska skolan. Vissa av förslagen är bra, andra riskerar mer att missa målet. Tyvärr tillhör lärarlegitimationen det senare och riskerar att skapa fler problem än det löser.

Lärarna är den enskilt viktigaste resurser som finns i skolan. Lärarna bär en enorm börda och ett stort ansvar. Mycket behöver göras för att stärka lärarnas roll. Dels genom förbättrade fortbildningsmöjligheter och en bättre lärarutbildning. Karriärmöjligheterna för lärare måste stärkas, och självfallet ska en bra lärare också kunna få bra betalt för sin insats. Man ska kunna välja att vara lärare under en del av sitt liv, för att sedan välja andra karriärvägar. Självfallet ska även vägen tillbaka till läraryrket vara öppen.

Annons
X

En lärarlegitimationen riskerar att stänga möjligheterna att göra läraryrket till en karriärväg och istället låsa in lärarna i ett gammalt skråväsende. Därmed så får vi det ännu svårare att rekrytera duktiga personer att söka sig till läraryrket, och vi gör det svårare för rektorer att rekrytera personal.

Rektors förutsättningar att leda skolans arbete är avgörande för höjda resultat. Om man vill stärka rektorns roll som chef och ledare på skolorna så måste man även ge rektorerna möjligheterna och verktygen att möta de utmaningar som skolan möter. Förutsättningarna för skolor runt om i Sverige ser väldigt olika ut, och rektor måste ha möjlighet att anställa den personal han finner lämpligast för att hantera dessa förutsättningar. Även om den läraren varken är legitimerad eller ens behörig.

Troligast är ju att rektorer, trots utbildningsdepartementets vilja, kommer vara tvungen att anpassa sig till de förutsättningar som finns och rekrytera den personalen som man finner lämplig. Krav på behörighet och legitimation riskerar därmed inte bara att sänka nivån på utbildningen, utan dessutom att göra anställningarna för svenska lärare otryggare. De som inte klarar av att möta kraven på behörighet och legitimation för fastanställning kommer helt enkelt att tvingas finna vikarelösningar och till och med kompensera med visstidsanställningar.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Skolor över hela Sverige står inför stora utmaningar men med väldigt olika förutsättningar. För att kunna möta dessa utmaningar så måste vi göra det lättare att både finna och vara en bra lärare. Rektorer måste få större inflytande på sin skola och då även över vem man vill anställa eller inte.

  Krav på en lärarlegitimation ger oss inte bättre lärare. Krav på en lärarlegitimation riskerar bara att göra det svårt för rektorer att rekrytera personal, att stänga många kompetenta ute från läraryrket och skapa otryggare anställningar för de lärare som blir kvar.

  Alliansregeringen borde här tänka om. Svenska elever vill ha, och förtjänar, bra lärare. Inte legitimerade lärare.

  ERIK BENGTZBOE

  förbundsordförande Moderata Ungdomsförbundet

  GUSTAV LÖFVING

  riksordförande Moderat Skolungdom

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X