Lärarförbundet: Brist på NO-lärare

Bristen på lärare i naturorienterade ämnen i årskurs 7-9 blir ett stort bekymmer det kommande decenniet. Det befarar Lärarförbundet, som kartlagt antalet nyexaminerade ämneslärare. Antalet nya lärare är för få och kommer inte att täcka pensionsavgångarna.

Under strecket
Publicerad
Henrik Lindberg, 25, är snart behörig fysiklärare för gymnasiet och därmed ett eftertraktat byte på arbetsmarknaden. Under den kommande tioårsperioden spås lärare i NO-ämnen bli en stor bristvara, framför allt lärare med inriktning på högstadiet. 

Henrik Lindberg, 25, är snart behörig fysiklärare för gymnasiet och därmed ett eftertraktat byte på arbetsmarknaden. Under den kommande tioårsperioden spås lärare i NO-ämnen bli en stor bristvara, framför allt lärare med inriktning på högstadiet. 

Foto: REBECKA UHLIN/SVD
Annons

Allt färre studenter tar en examen i ämnena biologi, fysik, kemi och teknik. Det visar den årliga enkät som Lärarförbundet låter lärosäten med examinationsrätt svara på under maj månad. I år är resultatet mer alarmerande än tidigare.

Endast fem studenter på fjorton lärosäten blev behöriga att undervisa i naturorienterade ämnen i årskurs 7-9, enligt enkäten. Samtliga fick sin behörighet via kompletterande pedagogisk utbildning (KPU).

Annons
Annons
Annons