Annons
X
Annons
X

Lärare upplever sig ha sämsta arbetsmiljön

Lärare är den yrkesgrupp som upplever sig ha den sämsta arbetsmiljön, visar en ny jobbhälsobarometer som presenteras i dag. Stress, konflikter, och en känsla av att inte kunna påverka är några faktorer bakom missnöjet.

[object Object]
Skyddsombudet Mariana Decker vid Spånga gymnasium och Ragnar Sjölander, ordförande i Stockholmsavdelningen av Lärarnas riksförbund. Foto: YVONNE ÅSELL

Mariana **Decker, skyddsombud **på Spånga gymnasium i Stockholm, talar om en besvärlig fysisk arbetsmiljö. Det handlar om störande ljud och buller, dåliga arbetsrum och att man tvingas stå många timmar varje dag.

– Men visst är den psykiska arbetsmiljön svårast. När man låter den försämras är det inte konstigt att kvaliteten på undervisningen sjunker och Sverige rasar i Pisa-undersökningarna. Det kan bara lösas med mer tid till undervisning och fler lärare, säger Mariana Decker.

**En stor del av **företagshälsovården i landet är organiserad inom Sveriges företagshälsor som i flera år har gjort stora enkäter för att ta reda på hur personer som jobbar minst halvtid uppfattar sin arbetsmiljö.

Annons
X

Sett till utvecklingen sedan 2010 har den sakta blivit sämre, men under 2013 märks en mer påtaglig försämring.

– Bilden är väldigt entydig, den gäller alla näringar och alla sektorer från privat till offentlig verksamhet i stat, landsting och kommuner. Arbetsmiljön blir tyvärr alltmer eftersatt, säger Lars Hjalmarsson, vd för Sveriges företagshälsor.

I den jobbhälsobarometer som presenteras i dag har man gått djupare än tidigare år och intervjuat över 4500 anställda i åldern 20 till 65 år. Därigenom kan man nu för första gången dela upp undersökningen på olika näringsgrupper och här kan man nu utläsa att lärarna skattar sin arbetsmiljö som den sämsta.

Stäng

SvD VIN & MAT:s NYHETSBREV – vintips och recept direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Nästan lika illa är det inom hotell och restaurang samt transportsektorn.

  – Många lärare tycker att de har små möjligheter att påverka sina arbetsuppgifter, att det är svårt att få stöd och hjälp vid hög arbetsbelastning, man känner sig stressad och man har svårt att hantera konflikter på arbetsplatsen. Dessutom anser de att den fysiska arbetsmiljön är dålig, till och med sämre än vad byggnadsarbetarna tycker om sin. Det är lite anmärkningsvärt, säger Lars Hjalmarsson.

  Varken Mariana Decker vid Spånga gymnasium eller Ragnar Sjölander, ordförande för Stockholmsavdelningen i Lärarnas riksförbund, är förvånade över att lärarna klassar sin arbetsmiljö som så dålig.

  – Det är ju inte eleverna som är problemet utan oftast skolledningarna och förvaltningarna som hela tiden ändrar förutsättningarna. Undervisningstiden blir bara kortare, det är svårt att hinna förbereda och efterbehandla lektionerna, stressen ökar och man känner att man inte kan påverka situationen. Tiden för återhämtning är minimal i dessa slimmade organisationer, säger Ragnar Sjölander.

  **Jobbhälsobarometern visar **också att kvinnor uppfattar sin arbetsmiljö som sämre jämfört med männen och att ju fler sjukdagar man har desto sämre anser man att arbetsmiljön är. Däremot verkar inte utbildningsnivån påverka upplevelsen av arbetsmiljön.

  Tydligt är också att yngre pekar på en sämre arbetsmiljö jämfört med äldre. Här är det framför allt den psykiska ohälsan som ökat.

  – Det handlar nog bland annat om att yngre ofta hamnar på jobb där arbetsmiljön inte är särskilt bra. Men också att många unga faktiskt inte finner sig i vad som helst nu för tiden, säger Lars Hjalmarsson.

  Annons
  Annons
  X

  Skyddsombudet Mariana Decker vid Spånga gymnasium och Ragnar Sjölander, ordförande i Stockholmsavdelningen av Lärarnas riksförbund.

  Foto: YVONNE ÅSELL Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X