Annons
X
Annons
X

Lärare okunniga om Förintelsen

Svenska lärare har dåliga kunskaper om Förintelsen visar en undersökning som myndigheten Forum för levande historia har gjort. Sju av tio lärare hade minst åtta fel av elva frågor när fler än 5 000 lärare gjorde testet. ”Lärarutbildningen måste bli bättre”, säger projektledaren till SvD.se. Men flera av lärarna menar att frågorna är för svåra.

Ingången till Auschwitz.
Ingången till Auschwitz. Foto: SCANPIX

Bland felsvaren märks bland annat Gulag som flera lärare trodde var ett utrotningsläger – inte ett arbetsläger. Knappt var 20:e lärare kände till att mellan 81 och 100 procent av de judiska barnen i Europa dödades i Förintelsen och av de 5 081 lärarna som svarade på enkätundersökningen var det endast två som svarade rätt på samtliga kunskapsfrågor.

Undersökningen var egentligen gjord för att få en bild av vilka svårigheter det fanns med att integrera kunskap om Förintelsen i den vanliga undervisningen.

– Vi trodde att det kanske kunde finnas en trötthet i ämnet bland elever men istället visade det sig att kunskapen bland de som ska lära ut ämnet var dålig. Vi hade helt klart väntat oss en högre nivå, säger Christer Mattsson, projektledare på Forum för levande historia till SvD.se.

Annons
X

En förklaring till det bristfälliga resultatet kan vara att närmare hälften av de tillfrågade saknar undervisning om Förintelsen under sin högskoleutbildning. Drygt 40 procent av lärarna hävdar att de inte fått någon undervisning om Förintelsen under sin grundutbildning överhuvudtaget, medan knappt 5 procent säger sig haft mer än 10 timmars undervisning.

– De moraliska aspekterna i ämnet har hela tiden varit så självklara så att vi kanske glömt bort att bry oss om detaljerna, grundkunskaperna. Men det är detaljerna som skapar helheten. För att förstår dagens folkmord måste vi förstå och känna till det som hänt tidigare, säger Christer Mattsson till SvD.se.

I enkäten som även tar upp lärarnas egen inställning till undervisning om Förintelsen i på den egna arbetsplatsen uppger flera av de medverkande att de tyckte att kunskapsfrågorna i enkäten var för svåra och detaljinriktade.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Är det verkligen rimligt att svenska lärare ska kunna de här svaren?

  – Naturligtvis är de svåra för folk i allmänhet men vi menar att om man jobbar med historia och samhällsvetenskap så bör man känna till de här svaren, eller i alla fall, fler än än vad som framkommit. Vi har även låtit professionella historiker bedöma frågorna och de anser att de är lämpliga.

  Nu kräver myndigheten att Högskoleverket och kommunerna ser över frågan.

  – Högskoleverket bör se över grundutbildningen men även kommunerna som har ett ansvar för fortutbildning bör se över vad som görs, säger Christer Matsson till SvD.se.

  På Högskoleverket har man inte utvärderat ämnet historia på lärarutbildningen centralt.

  – Vi har inte längre en central styrning av vad som ska ingå i undervisningen, det kan se lite olika ut vid olika lärosäten. Ibland gör vi neslag i vissa ämnen som till exempel svenska och matematik men historia för just lärare är inget vi har tittat på, säger Maud Qvist, utredare på Högskoleverket till SvD.se.

  Grundkursen i historia utvärderas dock just nu centralt, men som särskilt ämne och inte som en del i lärarutbildningen.

  Undersökningen visar samtidigt att de flesta lärare tycker att undervisning om Förintelsen är viktig. Mer än varannan lärare svarade att denna undervisning är lika viktig som andra moment och 47,2 procent tyckte att den var viktigare.

  Undersökningen skickades ut under förra året till lärare verksamma inom årskurserna 4-9 i grundskolan och gymnasiet. En tredjedel av de som deltagit har historia som huvudämne och hälften av samtliga tillfrågade har historia i sin examen.

  Frågorna som lärarna fick quiz.svd.se
  Annons
  Annons
  X

  Ingången till Auschwitz.

  Foto: SCANPIX Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X