Lärare kapitulerar för våldet

Demokrati är inte anarki. Lärare tycks tro att för mycket makt utövas från katedern. Skolans uppgift är inte att passivt spegla dagens samhälle, den ska i stället aktivt bidra till formandet av morgondagens samhälle, skriver professor Per Bauhn med anledning av ordningsproblemen i skolorna.

Under strecket
Publicerad

Mobbning och utfrysning är ett återkommande inslag i skolmiljön. Lärarna måste tidigt markera mot olika former av våldstendenser, skriver Per Bauhn. Foto: Maj-Britt Rehnström

Annons

Fallet med Gustav Adolfskolan i Landskrona, där huvudskyddsombudet tvingades stänga skolan efter att en lokalvårdare skadats av en smällare som en elev avfyrat inomhus, ger utrymme för en del reflektioner kring de värderingar som styr livet i skolan.
Enligt skollagens första kapitel, andra paragrafen, ska utbildningen inte bara ge eleverna kunskaper, utan också ”främja deras harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar”.
Verksamheten i skolan ska vara ”i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar” och alla som verkar inom skolan ska ”främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö”.

Ändå vet vi att skolan ofta erbjuder en ovärdig och direkt ohälsosam miljö att vistas i.
Siffror från Arbetsmiljöverket, som nyligen presenterades i Sveriges Radio visar att antalet anmälningar om hot och våld i skolan tredubblats från 2003 till 2005.
Det handlar inte bara om elever som misshandlar varandra, utan också om lärare som blir
sparkade i ansiktet eller kuratorer som själva blir misshandlade när de söker avstyra våld mellan elever.

Annons
Annons
Annons