Lärare går miste om introduktionsåret

4 av 10 nya lärare får inte det introduktionsår de har rätt till, visar en ny undersökning. Den enskilde läraren hamnar i kläm när arbetsgivarna inte tar sitt ansvar för introduktionen. Därmed undermineras legitimationssystemet ytterligare, skriver Markus Lindgren och Eva-Lis Sirén, Lärarförbundet.

Under strecket
Publicerad
Annons

Från och med ifjol ska alla nyexaminerade lärare ges en introduktionsperiod. Först efter att ha gått igenom ett introduktionsår kan en lärare få sin lärarlegitimation. Lärarförbundet har stridit för att introduktionsåret – tänkt att fungera som läkarnas AT-tjänstgöring – ska bli den goda sluss in i yrket som lärare behöver och en kvalitetsgarant för lärarlegitimationen. En bra start in i läraryrket bidrar till bättre resultat, ökad status och höjd attraktivitet för yrket generellt. Tanken med introduktionsåret är att den nya läraren ska få hjälp och stöd in i yrket av en erfaren lärare som mentor.

Som systemet nu ser ut innebär det dock att den nya läraren själv får hitta sin introduktionsplats och att det är upp till varje enskild arbetsgivare att se till att det finns en mentor, en introduktionsplan och andra villkor på plats. Detta har visat sig inte fungera.

Annons
Annons
Annons