Annons
X
Annons
X

Lär studenter att fakturera

Att införa entreprenörskap på schemat kan vara en lösning på ungdomsarbetslösheten, enligt Stockholms studentkårers centralorganisations ordförande Nicke Grundberg.

Ingen har hittills haft modet att tala klarspråk i frågan. Visst är det bra med företagande. Men det som på riktigt kommer att föra Sverige mot nya ekonomiska framgångar är kunskapsintensivt företagande.

För oss som ägnat tid och energi åt att samla högskolepoäng väntar en guldålder. 80- och 90-talisterna utgör sannolikt historiens mest informerade och välutbildade generation. Efterfrågan på kunskap och utbildning är större än någonsin och ökar stadigt. Bara i Stockholm räknar landstingets utredare med en förestående brist på upp till 73 000 högutbildade fram till 2030. Besvärligt för regionen i sin helhet, men – som sagt – en guldålder för oss med högskolepoäng.

Så varför befinner vi oss då i en situation där många ungdomar ändå upplever stora problem med att komma in på arbetsmarknaden? Troligen har det att göra med en skev bild av hur arbetslivet ser ut – och ett på vissa sätt bristfälligt arbete från högskolans sida med att förbereda studenterna inför vad som väntar efter examen.

Annons
X

Jag vill inte på något sätt friskriva mig och mina generationskamrater från personligt ansvar; jag tror att vi kan bli bättre på att kommunicera våra kvaliteter till arbetsgivarna. På att ”sälja” oss, för att dra till med ett laddat ord.

Men jag tror att akademin också kan hjälpa till genom att bidra med en attitydförändring gentemot företagande och entreprenörskap. Genom att upplysa studenterna om värdet av att paketera sina förmågor på ett attraktivt sätt.

För vi är verkligen en generation av konsulter och kreatörer, skribenter och designers, analytiker och rådgivare. Problemet är bara att vi hittills har fått upptäcka det själva, utan någon större vägledning från våra lärare. Vi har matats med den felaktiga informationen att den enda möjlighet som väntar oss efter examen är en tjänst som utredare någonstans, eller som handläggare på en statlig myndighet, eller kanske som administratör på det där medelstora företaget som efter trettiofem års trogen tjänst kommer att avtacka oss med en guldklocka. Vi har helt enkelt blivit vilseledda.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  För det finns ett antal tendenser som den högre utbildningen hittills inte tycks medveten om: Företagandet blir ett alltmer attraktivt val bland ungdomarna själva. Enligt Nutek har andelen 18-30-åringar som hellre är företagare än anställda ökat från 29 procent år 2003 till 38 procent år 2008. Statusundersökningar visar samtidigt att dagens unga placerar eget företagande allt högre i statushierarkin jämfört med tidigare generationer. Det är uppenbart att lärosätenas ovilja att ta tillvara dessa attityder är olycklig på flera sätt. Dels vidgar den en totalt onödig men redan vid klyfta mellan akademins och näringslivets aktörer. Dels fostras studenter in i villfarelsen att utbildning och företagande står i motsats till varandra.

  Det finns ett antal åtgärder som lärosäten, kommuner och studentorganisationer borde vidta relativt omgående: Inför tydligare inslag av entreprenörskap på schemat. Samarbeta med inkubatorer och företagskuvöser. Bistå studenter som vill starta eget med hjälp och rådgivning.

  Den allra viktigaste förändringen är sannolikt både billig och enkel att få till stånd. Den handlar om att förmedla tre insikter: Kunskap är sällsynt. Kunskap är säljbart. Ni äger kunskap.

  När väl den inställningen sitter djupt rotad i varje examinerad student är det en smal sak att lära ut hur man plitar ihop en faktura.

  NICKE GRUNDBERG

  ordförande för SSCO, Stockholms studentkårers centralorganisation

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X