Annons

”Lär av Storbritannien – använd klimatlagen”

Klimatdemonstranter utanför det brittiska parlamentet i London.
Klimatdemonstranter utanför det brittiska parlamentet i London. Foto: David Cliff/TT

Vi förväntar oss att den klimathandlingsplan som regeringen avser att presentera i oktober utgår ifrån klimatlagen och därmed klimatpolitiska rådets rekommendationer. Då får vi politik som förvandlar rekommendationer till konkreta handlingar, skriver Mette Kahlin McVeigh, klimatprogramchef, Fores tankesmedja.

Under strecket
Publicerad
Bild 1 av 1

Den svenska klimatlagens betydelse avgörs inte av några få paragrafer som beslutats, utan av hur lagen i praktiken tolkas, förvaltas och utvecklas. För att klara klimatmålen som ligger till grund för lagen räcker individers val inte långt – det är politiken som måste genomföra strukturella förändringarna på klimatområdet och skapa incitament för stor utsläppare att ställa om.

Utgångspunkten bör vara rekommendationerna från det klimatpolitiska rådet, som bildades som en del av klimatpolitiska ramverket och består av åtta experter med en tvärvetenskaplig kompetens. Rådets uppgift att utvärdera hela regeringens politik och bedöma om den leder mot det uppsatta målet om nollutsläpp år 2045. I rådets första rapport ger de 16 rekommendationer på hur politiken bör förändras för att nettonoll-målet ska nås. Vi kan inte se att något av partierna i någon större utsträckning eller med någon tydlig systematik ännu följt eller ens tagit hänsyn till dessa rekommendationer, och uppmanar samtliga partier att dra lärdom av uppbyggnaden av svensk klimatlag.

Annons
Annons
Annons