Länsstyrelsen förlorade bullertvist

Länsstyrelsen i Stockholm förlorade tvisten mot Luftfartsverket (LFV) om flygförbudet över Upplands Väsby in mot Arlanda flygplats.

Under strecket
TT
Publicerad
Annons

I en dom slår miljödomstolen vid Stockholms tingsrätt fast att länsstyrelsen saknade fog för sitt omstridda beslut att förelägga LFV att upphöra med inflygningarna över Upplands Väsby.

Ytterst handlade målet i miljödomstolen om hur ett av tillståndsvillkoren för den så kallade tredje banan ska tolkas.

Annons
Annons
Annons