Annons

Länsrätten anmäler flygflottilj för domstolstrots

Tre gånger underkände länsrätten i Norrbotten den upphandling av storbildsskärmar som flygflottiljen gjort. Den följde inte lagen. Till sist hyrde en överste ändå in det företag han ville ha från början. Nu har länsrätten anmält flottiljen för domstolstrots.

Under strecket
Publicerad

– Jag tyckte det hela var så anmärkningsvärt att jag skickade en kopia till JO, säger rådman Jan Lundgren på länsrätten. Ingen på domstolen har varit med om något liknande: att en offentlig myndighet upprepade gånger bryter mot en domstols beslut. Justitieombudsmannen, JO, har ännu inte behandlat saken. Domstolstrots är ett sällsynt ärende men är ytterst att betrakta som tjänstefel. Försvarsmakten har också en stämning på skadestånd att vänta. Den firma som fick stöd i länsrätten men som inte fick ordern vill ha skadestånd för utebliven vinst, eller åtminstone få igen kostnaderna för att producera anbudet. Juriststaben på Högkvarteret i Stockholm sade i veckan nej till kraven. Midnight Sun Air show var det tjusiga namnet på en flygdag som skulle arrangeras 14 juni i Luleå. Från en flygdag i Uppsala tidigare hade flygvapnet goda erfarenheter av inhyrda storbildsskärmar, så det skulle bli sådana här också. Tidigt i våras började flottiljchefen överste Jan Otterström upphandlingen. Efter första upphandlingsvändan fick en leverantör uppdraget, men en konkurrent begärde överprövning i länsrätten och fick rätt. Upphandlingen måste göras om. - Vårt anbud låg på 524 000 kronor, konkurrenten föreslog en lösning för 710 000 kronor, säger Roberth Fredriksson, vd på AV-teknik Event Engineering som överklagade. Men flottiljchefen Jan Otterström säger att något tvång att ta det billigaste alternativet inte finns: - Vi ska också väga in kvalitet och behov av sidostöd, säger han. En ny upphandling sattes dock igång. Flottiljen använde nu, enligt AV-taknik, delar av den vinnande offerten som upphandlingsförfrågan. Kraven var nu för detaljerade och upphandlingen underkändes igen av länsrätten.

- När jag fick detta klart för mig skulle jag inom två och en halv vecka genomföra en flygdag, säger överste Otterström till SvD. - Jag behövde inte tänka länge för att inse att ytterligare en upphandling enligt lagen inte var möjlig vad avser tidsmöjligheterna. Efter dialog med högkvarteret gjorde jag en direktupphandling med det företag som vi hade förordat i början. Samma dag som länsrätten förbjöd en sådan direktupphandling undertecknade översten inköpsordern. Men nu var ambitionerna mindre, kostnaden blev bara 180 000 kronor. - Domstolstrots är aldrig acceptabelt, säger Lisbeth Johnson, som arbetar med upphandlingar inom Försvarsmakten. Men i vissa lägen måste vi ha fram material, tiden började rinna ut.

Annons
Annons
Annons