Annons
X
Annons
X

Länsförsäkringar: Vi ersätter fonder som inte levererar

Dagens prismodell för finansiell rådgivning är svår att förstå som konsument. Länsförsäkringar öppnar dörren för att göra systemet mer transparent gentemot slutkund.

– I och med att vi möter nya regelverk tittar vi på alla möjliga olika delar, säger Jim Rotsman på Länsförsäkringar.

Skräpfonderna
Foto: Fredrik Sandberg/TT

Försäkringsjättarna Länsförsäkringar och Skandia har ett specialutbud med dyra fonder, som enbart är till för externa förmedlare och rådgivare. Det skrev SvD Näringsliv om på måndagen. Fonderna både kostar mer och presterar sämre än genomsnittet.

Med dagens prismodell tjänar fondbolaget och försäkringsbolagen på att kunden väljer en fond med en hög avgift framför en billig indexfond. Båda får nämligen en del av förvaltningsavgiften.

– Vi tar en procentuell andel av förvaltningsavgiften, men den ersättning som vi ger till försäkringsförmedlaren är densamma oavsett om kunden köper en indexfond eller en fond med högre avgift, säger Jim Rotsman, produktchef på Länsförsäkringar Fondliv.

Annons
X

Han anser att Länsförsäkringar därmed inte ger förmedlaren något incitament att välja en dyr fond framför en billigare.

Enligt Länsförsäkringar utvärderas alla fonder på deras fondtorg kontinuerligt utifrån bland annat avgift och avkastning, men Jim Rotsman vill inte säga var gränsen går för hur hög avgift eller hur låg avkastning en fond får ha utan att slängas ut.

– De fondbolag som ligger i det övre segmentet vad gäller avgifter har vi en pågående diskussion med. Det är viktigt för att se om de kan ett, sänka priserna och två, lever upp till krav på avkastning. Gör de inte det ser vi över om de över huvud taget ska finnas med på vårt fondtorg, säger han.

Bland era distributörsfonder finns exempelvis JRS Global Growth RC med en årlig avgift på 3,20 och en avkastning som är betydligt sämre än index, är det rimligt?

– Om en fond underpresterar mot ett jämförelseindex kontinuerligt ska förvaltaren kunna motivera det. Det är därför som vi gör uppföljningar, säger Jim Rotsman.

Ska kunden se det som en kvalitetsstämpel att en fond finns på ert fondtorg?

– Det är en bra fråga. Vi har det rekommenderade fondutbudet som har gått igenom en gedigen analysprocess, och majoriteten av fondkapitalet är i den typen av fonder. Men några fonder finns bland så kallade distributörsfonder och där har vi ett ramverk som vi jobbar hårt med för att ställa krav på fondbolagen.

Men kunden som möter en försäkringsförmedlare ser oftast inte om fonden som rekommenderas tillhör ert rekommendera fondutbud eller era distributörsfonder.

– Vi är transparanta gällande avkastning, priser och huruvida fonderna är rekommenderad eller inte. Det är går jämföra alla fonder på vår hemsida.

Jim Rotsman poängterar att en stor del av kapitalet inom distributörsfonder kommer från tidigare fondbytestjänster. Han menar att flytten från förvaltningstjänster till fonder utgick från att Länsförsäkringar ville göra det enklare för kunderna att jämföra pris och avkastning.

Kan ni göra mer för att bidra till en mer transparent avgiftsstruktur gentemot slutkunden?

– I och med att vi möter nya regelverk tittar vi på alla möjliga olika delar. För oss är det jätteviktigt att kunderna kan följa kostnader och avgifter samt att fondbolagen ger en god förvaltning. Kan man inte det ersätts fonden på sikt.

Annons
Annons
X
Foto: Fredrik Sandberg/TT Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X