Annons
X
Annons
X

Länkstriden hotar hela internets ekosystem

Tidningsföretag är ute efter att ta betalt för länkar på nätet. Det kan vara ännu ett sätt att parasitera på dem som redan anpassat sin verksamhet till samtiden, men det är troligare att de är ute efter något ännu mer värdefullt – information, skriver Anna Troberg, Piratpartiet.

BRÄNNPUNKT | UPPHOVSRÄTT

Som alltid när jättarna ger sig in i mörkrets hjärta för att staka ut sina nya kolonier och skörda dess frukter är det de enskilda individerna som kommer i kläm.
Anna Troberg

Den tyska dagspressen har lagt fram ett förslag som innebär att de ska få kräva betalt av Google och andra sökmotorer för att de ska få länka till tidningarnas artiklar. Detta märkliga förslag har förbundskanslern, Angela Merkel, valt att ställa sig bakom.

Det här är tyvärr ingen isolerad händelse. I Irland har organisationen Irish Newspaper Licensing som företräder ett stort antal tidningar krävt betalt för länkar. Man har bland annat klämt åt välgörenhetsorganisationen Women's Aid för att de länkat till olika tidningar.

Annons
X

Liknande förslag diskuteras i flera andra europeiska länder, bland annat i Frankrike, Belgien och Portugal. Även här hemma i Sverige nosar tidningsutgivarna nyfiket på förslaget.

Utgivarnas vd, Jeanette Gustafsdotter, är positivt inställd till att tidningarna ska få börja fakturera sökmotorer för inlänkar. Till tidningen
Journalisten säger hon bland annat: ”Det är inte fel att den här frågan väcks. Tidningar och upphovspersonerna ska få betalt för sitt arbete. Länkandet är ett ofog, rent ut sagt.”

Gustafsdotter må tycka att länkarna är ett ofog, men faktum är att länkarna
är internet. Det måste finnas något som knyter ihop alla lösa sidor, om inte så blir nätet inte något annat än ett svårnavigerat kartotek med begränsade möjligheter att vara till någon större nytta för vare sig enskilda, företag eller för samhället i stort.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Det är ingen hemlighet att många tidningar för en tynande tillvaro och det är i sig ett problem. Det är dock inte ett problem som bäst löses genom att stympa det nät vi alla är beroende av. Så dumma är naturligtvis inte heller tidningsutgivarna. De är inte heller så dumma att de inte vet att det är lätt att slippa få sajter indexerade av sökmotorer om man inte vill. Så vad är det man egentligen vill?

  Kanske försöker man lösa sina problem på klassiskt upphovsrättsindustrimaner. Andra delar av upphovsrättsindustrin tjänar i dag enkla pengar på att lobba fram avgifter för allt och inget i stället för att arbeta kreativt med att anpassa sin verksamhet till samtiden. Ett exempel är privatkopieringsersättningen, som drabbar alla som köper lagringsmedier och dessutom slår hårt mot de företag som producerar och distribuerar lagringsmedier.

  Den föreslagna länkbetalningen kan vara ännu ett sätt att parasitera på dem som redan anpassat sin verksamhet till samtiden, men det är troligare att de är ute efter något ännu mer värdefullt – information.

  Ju mer information tidningarna har om sina läsare och deras vanor, desto bättre kan de skräddarsy innehållet. Det vi ser nu är antagligen en klumpig inbjudan till en modern form av byteshandel enligt principen: Ni får länka till oss om ni ger oss den information vi vill ha.

  Detta händer redan. 2006 stämde en grupp belgiska tidningar Google för att de länkande till dem. Domstolen dömde till tidningarnas fördel och Google plockade bort tidningarna ur sin indexering. Det resulterade snabbt i att tidningarnas besöksantal rasade. Tidningarna gjorde därför en överenskommelse med Google som innebar att Google åter indexerar tidningarna. Google förband sig också att hjälpa tidningsgruppen att utveckla bättre affärsmöjligheter med hjälp av sina verktyg.

  Som alltid när jättarna ger sig in i mörkrets hjärta för att staka ut sina nya kolonier och skörda dess frukter är det de enskilda individerna som kommer i kläm. Det är du och jag som står för valutan i det här spelet. Det är information om våra vanor som räknas upp i prydliga staplar och skjuts över den gröna filtduken till sina nya ägare.

  Internets ekosystem är skört. Det måste skyddas från dem som bara är intresserade av att skövla det digitala landskapet för sin egen vinnings skull. Möjligheten att länka fritt måste fridlysas.

  ANNA TROBERG

  partiledare Piratpartiet

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X