Långtidsfrisk - då man inte haft en sjukdag på två år

Under strecket
Publicerad
Annons

– Om man gör som vi gör här skulle vi halvera sjukskrivningarna i Sverige på ett år, säger Johnny Johnsson, företagsläkare på kartongfabriken Stora Enso Fors i Dalarna. Han är glad och skämtsam, pratar fort och självsäkert, och spottar ur sig siffror i rask takt.
På Fors kartongfabrik har man i genomsnitt 12 sjukdagar per person och år, en tredjedel av riksgenomsnittet som ligger på 35. Här har man vänt på begreppen och tagit reda på vad som gör människor friska istället för att titta på vad man blir sjuk av. Johnny Johnsson och några läkarkollegor myntade begreppet långtidsfriska - en person som inte har haft en sjukdag på två år. Johnny Johnsson har fått fram fyra grundläggande faktorer som han menar håller personalen frisk. För det första ska arbetsplatsen ha klara och tydliga mål som personalen uppfattar och förstår. För det andra ska det vara ett kreativt arbetsklimat där man kan pröva nya idéer och kan göra fel utan att bli straffad. Den tredje punkten, att det finns bra ledare, tycker Johnny Johnsson är det viktigaste. Cheferna ska informera och stödja medarbetarna, men inte lägga sig i enskilda detaljer. Det måste också finnas tydliga mål om vad avdelningen ska göra och vem som ansvarar för vad. Till sist är det viktigt med ett öppet arbetsklimat där alla är delaktiga i beslutsprocessen och visar varandra respekt. - De som inte trivs på jobbet har sämre kolesterol- och blodsockervärden än de som trivs. Hos doktorn får de rådet att motionera mer och äta bättre, när det kan vara arbetsplatsen som är orsaken.

Annons

Hur gör man då rent praktiskt? Jo, på Fors satsar man på utbildning för personalen om livsstil och arbetsmiljö - men även existentiella frågor som etik och moral. Det kan handla om varför man går till jobbet, om missbruk och arbetsglädje eller om hur man är en bra förälder. Utbildningarna genomförs så att alla yrkesgrupper och nivåer blandas i en grupp. Det skapar en förståelse för varandras yrkesroller och en vi-anda som är viktig för trivseln och hälsan, menar Johnny Johnsson.
Stora Enso Fors ligger en bit norr om Avesta i Dalarna. Här görs dygnet runt, ton efter ton, vit kartong som bland annat ska användas till förpackningar av mat, choklad, cigaretter och trycksaker. Inne i fabriken är det varmt och fuktigt och det luktar lite sötsyrligt från granmassan. Två kartongmaskiner, 180 meter långa och säkert åtta meter breda, tronar i var sin hall. I den ena änden hälls den vattniga pappersmassesoppan, i den andra kommer den färdiga kartongen och rullas upp på stora rullar som staplas överallt i fabriken. Längs vägen har kartongen pressats, ångats, strykts och torkats. Allt är automatiskt och datorstyrt. Bara en och annan person syns till mellan vattenpölarna på fabriksgolvet. De flesta sitter framför dataskärmar i övervakningsbås bredvid kartongmaskinen. I en del av fabriken står flera arkmaskiner och spottar ut kartongark i olika storlekar. Här arbetar Karl Arne Gustavsson sedan tretton år. Han berättar att han har inte haft en enda sjukdag på fyra år, men någon företagshälsovård har han inte använt och någon friskvårdsutbildning har han inte gått.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons