Långt kvar till millenniemålen

Enligt en ny rapport från världshälsoorganisationen WHO går utvecklingen i vissa delar av världen åt rakt motsatt håll än de som stakades ut i FN:s mål om halverad världsfattigdom 2015.

Under strecket
TT
Publicerad
Annons

År 2000 slog 189 av världens ledare fast millenniemålen och lovade försöka nå dem.

Rapporten från FN-organet WHO visar dock att antalet undernärda barn under fem år ökat i södra Afrika från cirka 29 miljoner till kring 37 miljoner mellan 1990 och 2003 (från sex till nio procent). I utvecklingsländerna är i stort vart tredje barn under fem år undernärt.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons