Långt kvar till millenniemålen

Den 20 september inleder FN ett toppmöte i New York för att sätta tryck bakom de åtta millenniemålen om minskad världsfattigdom. Att halvera andelen extremt fattiga till 2015 verkar fullt möjligt, och allt fler barn går i skola. Sämre har det gått att minska hungern eller att förbättra mödrars hälsa och fattigas tillgång till toaletter. Och än dör 24000 barn varje dag, många på grund av usel sanitet och lättbotade sjukdomar.

Under strecket
Publicerad
FN-skrapan i New York till vänster. Tvååriga Ruot Wiyual sitter på ett sjukhus i Akobo i södra Sudan, en region som är hårt drabbad av svält på grund av missväxt och flera års konflikter. Till höger FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon.

FN-skrapan i New York till vänster. Tvååriga Ruot Wiyual sitter på ett sjukhus i Akobo i södra Sudan, en region som är hårt drabbad av svält på grund av missväxt och flera års konflikter. Till höger FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon.

Foto: AP
Annons

Det var stora löften som gavs när FN höll sitt millennietoppmöte år 2000. Och det var första gången som världen ställde sig bakom tidsbestämda mål för att minska fattigdomen. Under de åtta huvudmålen i millenniedeklarationen angavs en rad mer detaljerade mål i mätbara siffror, också det ett nytt grepp, trots svårigheterna att få fram jämförbar statistik.

Enligt FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon är målen det största löfte som någonsin givits – en deklaration om kollektivt ansvar för världens fattiga och sårbara.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons