Annons
X
Annons
X
Börsplus
Aktieanalys

Peter Benson: Långt kvar för Acucort

Noteringsaktuella Acucort tar fram en produkt för akuta allergiska reaktioner som man hoppas kunna introducera redan 2019. Vi har svårt att se planerna som helt realistiska och oroas av att man trots tio års arbete inte ens har en tillverkningspartner klar.

Getingstick kan ge akuta allergiska reaktioner långt från sjukvården. Acucorts projekt Dexa ODF är tänkt att bli en produkt som är enklare att ha med sig och använda var man än är.
Getingstick kan ge akuta allergiska reaktioner långt från sjukvården. Acucorts projekt Dexa ODF är tänkt att bli en produkt som är enklare att ha med sig och använda var man än är. Foto: Johan Nilsson / TT

Getingstick kan ge akuta allergiska reaktioner långt från sjukvården. Acucorts projekt Dexa ODF är tänkt att bli en produkt som är enklare att ha med sig och använda var man än är.

Foto: Johan Nilsson / TT Bild 1 av 1

Del 1 av 5

Orden ”akut” och ”kortison” har tillsammans givit inspiration till bolagsnamnet Acucort. Glukokortikoider eller i dagligt tal kortison används dagligen av miljontals människor runt om i världen. Akuta allergiska reaktioner och behandling av krupp samt illamående i samband med cellgiftsbehandling är exempel på indikationer för glukokortikoider. Dessa produkter är effektiva, men klumpiga att använda och bära med sig, alternativt kräver medicinsk personal.

Det lilla Skånebolaget Acucort håller därför på att utveckla produkten Dexa ODF, som är en tunn film innehållande den starka glukokortikoiden dexametason. Filmen läggs på tungan och löser upp sig inom 10–15 sekunder.

De primära fördelarna som bolaget lyfter fram är enkelheten att bära med sig en tunn film i exempelvis plånbok eller mobilskalet och att den tunna filmen inte går att spotta ut. Just att den inte går att spotta ut kan vara en fördel när man ger den till barn.

Allergi är stort och växande område och bolagets räkneexempel pekar på en möjlig miljardomsättning om ett läkemedel som Dexa ODF blir framgångsrikt.

Acucort har fått och ansökt om patent för att skydda Dexa ODF för användning i akuta situationer utanför vårdmiljö. Andra kända läkemedel mot allergiska reaktioner är exempelvis Claritin (receptfritt antihistamin) och Epipen (receptbelagd adrenalinpenna från Mylan som förvärvade Meda).

Efter flera års utvecklingsarbete i varierande tempo siktar bolaget nu på en nyemission och notering på Aktietorget.

ACUCORT Mars 2017
VD: Mats Lindfors
Styrelseordförande: Sten Sörensen
Antal anställda: 1 + konsulter
Nyckelpersoners ägande: Cirka 32 %
Lista: Aktietorget
Aktiekurs: 6,90 kr
Antal aktier ink. utspädn: 7,1 miljoner
Börsvärde: 49 Mkr
Nettokassa: 18 Mkr
Resultatnivå, årstakt: Cirka -9 Mkr
Källa: SvD Börsplus / Bolaget Räknat på max antal aktier.
BÖRSNOTERINGEN: Nyemission
Teckningskurs: 6.90 kr / aktie
Erbjudande: 15.2 Mkr
Rådgivare: Aktieinvest FK
Sista anmälan (*) 28 mars
(*) Ofta en dag tidigare via annan än rådgivare.
Annons
X
Annons
X

Del 2 av 5

Börsplus syn på Acucort

Det här är en förhoppningsaktie, alltså ett entreprenörsdrivet utvecklingsbolag med minimala intäkter och högtflygande planer. Analys av förhoppningsbolag kräver andra metoder än vanliga börsaktier (se faktaruta längst ner). Plus insikten att det vanligaste utfallet är att investerarna förlorar nästan hela insatsen.

———

1. Incitament nyckelpersoner

Största ägare i Acucort är Puls Invest, som man kan beskriva som ett ett nätverk av investerare inom life science som stödjer bolag i unga skeden med råd och dåd och inte minst pengar. Puls Invest äger en dryg fjärdedel av Acucort efter börsnoteringen. Därutöver är det dock ganska klent beställt. Privatägandet från styrelse (där tre ledamöter också är partners i Puls Invest) och vd summerar till cirka 5 procent. Vd Mats Lindfors äger bara 0,2 procent av bolaget men har optioner på ytterligare 1,7 procent av bolaget (lösenkurs 9 kronor 2020).

2. Track record nyckelpersoner

Vd Mats Lindfors har primärt erfarenhet av marknadsföring och försäljning. Han har varit knuten till bolaget i ett drygt år men de närmaste utmaningarna handlar om andra områden, nämligen produktion och tillstånd.

Utöver vd är Acucort ett virtuellt bolag där konsulter, rådgivare och underleverantörer driver projektet framåt. Inget fel i det men som aktieägare är man lite utlämnad till en enda heltidsarbetande nyckelperson.

Börsplus generella åsikt är nämligen att styrelsearbete inte är det som driver ett bolag framåt. Styrelsen kan vara hur kompetent som helst men vanligtvis träffas styrelsen inte mer än några timmar i kvartalet och då hinner man i bästa fall lägga fast en arbetsplan. Själva jobbet görs inte i styrelserummet.

3. Trovärdighet för produkt och strategi

Emissionskapitalet skall framförallt användas till:

  • Avslutande produktutveckling och uppskalning av produktionen
  • Förberedelse för de slutgiltiga kliniska studierna i EU och USA
  • Fortsatt expansion av patentskydd.
  • Bearbetning av potentiella licenstagare/distributörer.

Att ens klara den första punkten innan man har en långsiktig tillverkningspartner kontrakterad blir svårt. Därför är det oroväckande att Acucort sedan 2007 har jobbat med två olika tilltänkta tillverkningspartners (filmtillverkarna LTS Lohman och Tesa Labtec) utan att ha kommit vidare med någon av dessa. Blir det enklare att komma i mål tredje gången gillt med en helt ny partner?

De efterföljande punkterna är inte heller några lätta saker.

Dexa ODF bygger på beprövade substanser vilket gör att de regulatoriska hindren blir betydligt lägre än vad som är vanligt vid läkemedelsutveckling. Det är som sagt ändå stora hinder kvar. Planen är att lansera en receptförskriven produkt i EU kanske så tidigt som 2019. Nyemissionen vid listningen för Aktietorget kommer dock inte räcka hela vägen.

– För att fullfölja styrelsens planer för registrering och kommersialisering av Dexa ODF kommer det att krävas ytterligare kapitaltillskott om cirka 22 MSEK. Kapitaltillskottet kommer att bli nödvändigt under 2018 eller 2019 och kan ske genom nyemission eller genom en industriell partner, skriver Acucort i investeringsmemorandumet.

4. Nödvändiga antaganden i optimistiskt scenario

Ett optimistiskt scenario bygger på att Acucort lyckas med alla fyra punkter under den förra rubriken.

Däremot behövar man inte tro på Acucorts målsättning att kunna nå fram till en lansering 2019. Möjligen året efter men det finns mycket längs vägen som kan dra ut på tiden och/eller gå över budget.

Annons
X
Annons
X

Del 3 av 5

Här följer Börsplus syn på potentialen i ett optimistiskt scenario. Värdedrivaren är att jobba sig närmare målet om en receptförskriven produkt som kan lanseras av en licenspartner.

ACUCORT Idag Tänkbart 2019
Värdedrivare (i) Avsluta produktutveckling. Hitta tillverkningspartner. Säkra stabil produktion. Förbereda slutgiltiga kliniska studier. Utökat patentskydd. Bearbeta licenstagare/distributörer. Förhandlingar med licenstagare/distributörer. Slutfas av godkännande för lansering.
Uppnådd nivå Värdedrivare Letar tillverkningspartner och jobbar med övriga processer. Goda utsikter lansera Dexa ODF inom 24 mån.
Värderingsmodell (ii) ej meningsfullt Liten chans till miljardomsättning motiverar värde upp till halv miljard.
Resultatnivå, årstakt Cirka -9 Mkr Negativt
Börsvärde, Mkr (iii) 49 Mkr Cirka 300 Mkr
Optimistisk vinstchans (iv) 500%
Annons
X
Annons
X

Del 4 av 5

Optimistiskt scenario

Acucort är ett klassiskt förhoppningsbolag så till vida att man har ganska lätt att se en potential till mångdubbling. I räknexemplet ovan högg vi till med ett framtida värde på 300 Mkr men det kan lika gärna vara ännu mer. Poängen är i alla fall att uppsidan är fantastisk eftersom utgångspunkten är ett i absoluta tal lågt börsvärde på 50 Mkr och en tänkbar miljardprodukt vid regnbågens slut. Risken är dock därefter och vårt optimistiska scenario ser vi denna gång som snudd på orealistiskt med tanke på att Acucort trots tio års arbete har så många stora milstenar framför sig.

Pessimistiskt scenario

Det är tunt ägarmässigt entreprenörsskap av ”kött och blod” i Acucort och att man inte ens hittat en tillverkningspartner på tio år kan tolkas som att det finns något stort frågetecken bakom hela projektet.

Börsplus slutsats

Huvudscenariot för förhoppningsbolag är att det över tid slutar med en stor förlust för investerarna.

Det tar vi fasta på när det gäller Acucort eftersom det finns så allvarliga frågetecken kring projektets utsikter. Uppsidan är som sagt fantastisk men vi ser det som lite väl orealistiskt för att landa i något annat än att avråda långsiktiga investerare från Acucort.

Betyg: 2 av 6
Annons
X
Annons
X

Fördjupning

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X