X
Annons
X

Långsökt epilepsihypotes om Heliga Birgitta

Den 6 augusti 2001 ställde SvD frågan "Var Heliga Birgittas uppenbarelser bara epilepsi?", den 24 februari i år återkommer tidningen med rubriken "Hjärntumör bakom Birgittas syner?" för att följande dag ta steget fullt ut och frankt förklara "Tumör bakom religiösa syner". Bakgrunden är att anatomiprofessorn Carl-Herman Hjortsjö på 1950-talet fann en urgröpning i det kranium som anses ha tillhört Birgitta men som kan ha varit någon annans, och att man på neurologhåll menar att en sådan urgröpning kan ha skapats av en godartad hjärntumör och att en sådan tumör kan orsaka epilepsi. Epileptiska anfall kan ha "triggat Birgittas fantasi", menar neurologen Anne-Marie Landtblom.
Det finns flera svårigheter med denna hypotes. Den första är att det i källmaterialet inte finns någonting som visar att Birgitta måste ha lidit av epilepsi, en sjukdom som annars var väl känd och omtalas flera gånger i samtida texter, också i de omfångsrika vittnesförhör som låg till grund för Birgittas helgonförklaring. Men då gäller
det alltså andra personer, aldrig Birgitta.

Sedan är det ju så att den överväldigande majoriteten av epileptiker inte är författare, medan en lika överväldigande majoritet av författare inte är epileptiker. Redan detta faktum är bevis nog för att epilepsi varken är någon nödvändig eller ens sannolik förutsättning för att trigga fantasin. Att en och annan författare likväl varit epileptiker är ju statistiskt ofrånkomligt, men jag har aldrig hört någon hävda att exempelvis epileptikern Dostojevskijs romaner "bara var epilepsi".
Nästa invändning är att vi faktiskt vet hur det gick till när Birgitta fick sina uppenbarelser. Det var när hon var försänkt i djup bön. Hon disponerade sig, av egen vilja, att försjunka och avvakta, bereda sig för att ta emot ett budskap. Hon var nämligen övertygad om något som är vetenskapligt alldeles korrekt, nämligen att en allsmäktig Gud kan uppenbara sig för en människa, om det faller honom in. Birgitta räknade också med ett annat antagande, som dock med hittills kända
metoder inte kan bevisas vara vetenskapligt korrekt, nämligen att en sådan allsmäktig Gud faktiskt existerar.
Om man liksom i dagens Sverige inte försanthåller någotdera antagandet, skall man inte heller räkna med att folk får uppenbarelser, detta trots att andelen epileptiker i dag rimligtvis är densamma som på 1300-talet. Gud (om han alls finns) föredrar att uppenbara sig i miljöer där man tror på honom. Han undviker att uppenbara sig i miljöer där man inte tror på honom, eftersom den utvalde kommer att betraktas som sinnesrubbad av sin omgivning.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X