Annons

”Långsiktig strategi krävs för export och affärer”

Ylva Berg.
Ylva Berg. Foto: Henrik Montgomery/TT

För att stärka Sveriges konkurrenskraft och vår framtida välfärd behövs ett stabilt system med statlig och privat samverkan kring export och investeringar. Det skriver Ylva Berg, vd för Business Sweden.

Under strecket
Publicerad

En ny regering skall bildas och mycket pekar på att vi går mot en turbulent och instabil mandatperiod. Huvudfokus i valdebatten har legat på hur man vill använda statens medel medan frågan om hur vi ska generera intäkter har fått oroväckande lite utrymme i det offentliga samtalet. Ett vitalt och fungerande näringsliv är avgörande för att finansiera vår välfärd. Samtidigt står svenskt näringslivs konkurrenskraft inför ett antal utmaningar som kräver en väl genomtänkt strategi med ett långsiktigt fokus. Ungefär 45 procent av Sveriges BNP kommer från export och sysselsätter cirka 1,4 miljoner svenskar. Hälften av exporten görs av internationellt ägda bolag lokaliserade i Sverige. Export och internationella investeringar är avgörande för vår välfärd.

Exportstrategin som initierades 2015 satte fokus på export- och investeringsfrämjandet och vikten av samordning. Näringslivet välkomnade insatserna och samarbetet mellan ambassaderna, handelsfrämjande organisationer och företagen har stärkts på de tre åren arbetet pågått och gett goda resultat.

Annons
Annons
Annons